หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯติดต่อคณะฯโรงเรียนของคณะฯ

ประวัติคุณเเม่แบร์นาแด๊ต ดารี บุญคั้นผล

 

คุณแม่แบร์นาเเด๊ต ดารี บุญคั้นผล เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1902

 

บิดาชื่อนายเปาโล เต้อ มารดาชื่อนางเอลีซาเบ๊ธ ใส เกิดที่ตำบลองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก มีพี่น้อง 10 คน ท่านเป็นคนที่ 8

ได้รับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1902 นามชื่อนักบุญเอลีซาเบ๊ธเช่นเดียวกับนักบุญของมารดาและพี่สาว ที่วัดพระมหาไถ่

อ.เสาวภา จ.นครนายก ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลังที่วัดเดียวกันนี้ด้วย

 

ท่านมีจิตใจศรัทธาอยากถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าตั้งแต่เด็ก และได้สมัครเข้าอารามพร้อมกับเพื่อนรุ่นเดียวกันคือ ภคินียออันนา ล่าย

 จรูญ เมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1914 คุณพ่อปีโอ ดอนต์ ไม่รับเพราะอายุน้อยเกินไป ขณะนั้นท่านอายุได้เพียง 12 ปีเท่านั้น ท่านต้อง

 รออีก 3 ปี จนถึงสมัยของคุณพ่อโยเซฟ บรัวซาต์ เป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสนและเป็นผู้ปกครองคณะคนที่ 2 ในปี ค.ศ.

1917 จึงเข้าอารามได้

 

ท่านได้รับไม้กางเขน (โปสตุลันต์) และได้รับนามชื่อว่าแบร์นาแด๊ตเมื่อวันที่ 23 กันยายน ค.ศ.1920 ท่านได้รับเครื่องแบบของ

คณะ (โนวิส) เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ.1922 และปฏิญาณตนครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1923 อายุได้ 21 ปี หลังจากปฏิญาณ

ตนปีละปีเป็นเวลาถึง 16 ปี ท่านจึงได้รับอนุญาตให้ปฏิญาณตนตลอดชีวิตเมื่อวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1939

 

 

หน้าหลักหน้ารวม