หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

 

 

 

 

 

คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี มาอยู่กับคณะ ตั้งแต่ปี 1902 ได้รับแต่งตั้งจากพระสังฆราช เรอเน แปรอส ให้เป็นอธิการของคณะ รวม 2 สมัย  คือ
           สมัยที่ 1 ปี 1924 - 1942
           สมัยที่ 2 ปี 1948 - 1951

ประวัติโดยย่อ

 

 

 

 

 

คุณแม่เอลีซาแบ็ธ ธานี บุญคั้นผล (อธิการิณีคนไทยคนแรกของคณะ) ปกครองคณะรวม 2 สมัย คือ

 

สมัยที่ 1

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1942 - วันที่ 5 สิงหาคม 1945

 

สมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1951 - วันที่ 5 ธันวาคม 1953

สัตบุรุษ

วัดพระผู้ไถ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

เข้าอาราม 

1

พฤศจิกายน

1909 / 2452

 

ถวายตัวครั้งแรก 

26

กันยายน

1919 / 2462

 

ถวายตัวตลอดชีพ

23

เมษายน

1939 / 2482

 

ฉลองครบรอบ 25 ปี

-

-

-

 

ฉลองครบรอบ 50 ปี

5

ธันวาคม

1953 / 2496

 

มรณะ

 

 

 

ประวัติโดยย่อ

 

 

 

 

 

คุณแม่แบร์นาแด็ต ดารี บุญคั้นผล  ปกครองคณะรวม 3 สมัย คือ

 

สมัยที่ 1

เมื่อปี ค.ศ. 1954 – 1957

 

สมัยที่ 2

เมื่อปี ค.ศ. 1957 – 1963

 

สมัยที่ 3

เมื่อปี ค.ศ. 1963 - 1969

สัตบุรุษ

วัดพระผู้ไถ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

เข้าอาราม 

24

กันยายน

1941 / 2484

 

ถวายตัวครั้งแรก 

25

กันยายน

1923 / 2466

 

ถวายตัวตลอดชีพ

23

เมษายน

1939 / 2482

 

ฉลองครบรอบ 25 ปี

28

เมษายน

1940 / 2483

 

ฉลองครบรอบ 50 ปี

24

กันยายน

1964 / 2507

 

มรณะ

25

มิถุนายน

1998 / 2541

ประวัติโดยย่อ

 

 

 

 

 

คุณแม่ซีดอนี วราภรณ์ บรรจง ปกครองคณะ เมื่อ ค.ศ. 1968 – 1973

 

สมัยที่ 1

 

 

สมัยที่ 2

 

 

สมัยที่ 3

 

สัตบุรุษ

วัดพระหฤทัย วัดเพลง  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

เข้าอาราม 

2

พฤษภาคม

1934 / 2477

  

ถวายตัวครั้งแรก 

11

เมษายน

1943 / 2486

 

ถวายตัวตลอดชีพ

28

เมษายน

1951 / 2494

 

ฉลองครบรอบ 25 ปี

29

เมษายน

1960 / 2503

 

ฉลองครบรอบ 50 ปี

 

 

 

 

มรณะ

4

กรกฎาคม

1973 / 2516

ประวัติโดยย่อ

 

 

 

 

 

คุณแม่กัลลิสต์ ธีรา  มากสกุล ปกครองคณะรวม 3 สมัย คือ

 

สมัยที่ 1

เมื่อปี ค.ศ. 1973 - 1979

 

สมัยที่ 2

เมื่อปี ค.ศ. 1979 - 1985

 

สมัยที่ 3

เมื่อปี ค.ศ. 1990 - 1995

สัตบุรุษ

วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี

เข้าอาราม 

2

พฤษภาคม

ค.ศ. 1934

 

ถวายตัวครั้งแรก 

3

พฤษภาคม

ค.ศ. 1942

 

ถวายตัวตลอดชีพ

24

พฤษภาคม

ค.ศ. 1953

 

ฉลองครบรอบ 25 ปี

2

พฤษภาคม

ค.ศ. 1959

 

ฉลองครบรอบ 50 ปี

11

เมษายน

ค.ศ. 1992

 

มรณะ

 

 

 

ประวัติโดยย่อ

 

 

 

 

 

คุณแม่มารีอา สมพิศ   กตัญญู  ปกครองคณะรวม 1 สมัย คือ

 

สมัยที่ 1

เมื่อปี ค.ศ. 1985 – 1990

สัตบุรุษ

วัดเซนต์นิโกลาส จ.พิษณุโลก

เข้าอาราม 

1

เมษายน

ค.ศ. 1956

 

ถวายตัวครั้งแรก 

11

กุมภาพันธ์

ค.ศ. 1961

 

ถวายตัวตลอดชีพ

11

กุมภาพันธ์

ค.ศ. 1967

 

ฉลองครบรอบ 25 ปี

22

เมษายน

ค.ศ. 1986

 

ฉลองครบรอบ 50 ปี

30

เมษายน

ค.ศ. 2011

 

 

 

 

 

ประวัติโดยย่อ

 

 

 

 

 

คุณแม่อังเยลา เมริชี พรรณี ภู่เรือนหงษ์ ปกครองคณะรวม 1 สมัย คือ

 

สมัยที่ 1

เมื่อ ปี ค.ศ. 2001 – 2005

สัตบุรุษ

 

เข้าอาราม 

1

เมษายน

ค.ศ. 1956

 

ถวายตัวครั้งแรก 

22

สิงหาคม

ค.ศ. 1961

 

ถวายตัวตลอดชีพ

22

สิงหาคม

ค.ศ. 1967

 

ฉลองครบรอบ 25 ปี

22

เมษายน

ค.ศ. 1986

 

ฉลองครบรอบ 50 ปี

30

เมษายน

ค.ศ. 2011

 

 

 

 

 

ประวัติโดยย่อ

 

 

 

 

 

คุณแม่มารีอา เชลียง เวชยันต์ ปกครองคณะรวม 3 สมัย คือ

 

สมัยที่ 1

เมื่อปี  ค.ศ. 1995 – 2000

 

สมัยที่ 2

เมื่อปี  ค.ศ. 2006 – 2010

 

สมัยที่ 3

เมื่อปี  ค.ศ. 2011 – 2015

สัตบุรุษ

วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก

เข้าอาราม 

12

เมษายน

ค.ศ.1955

 

ถวายตัวครั้งแรก 

11

กุมภาพันธ์

ค.ศ.1961

 

ถวายตัวตลอดชีพ

11

กุมภาพันธ์

ค.ศ. 1967

 

ฉลองครบรอบ 25 ปี

22

เมษายน

ค.ศ. 1986

 

ฉลองครบรอบ 50 ปี

30

เมษายน

ค.ศ. 2011

 

 

 

 

 

ประวัติโดยย่อ

 

 

 

 

 

คุณแม่อันนา อรัญญา กิจบุญชู ปกครองคณะรวม 1 สมัย คือ

 

สมัยที่ 1

เมื่อปี  ค.ศ. 2016 – 2020

 

สมัยที่ 2

เมื่อปี  ค.ศ. 2021 – ปัจจุบัน

 

 

 

สัตบุรุษ

วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม

เข้าอาราม 

1

พฤษภาคม

ค.ศ.1978

 

ถวายตัวครั้งแรก 

14

เมษายน

ค.ศ.1984

 

ถวายตัวตลอดชีพ

7

เมษายน

ค.ศ. 1990

 

ฉลองครบรอบ 25 ปี

18

เมษายน

ค.ศ. 2009

 

ฉลองครบรอบ 50 ปี

-

-

-

 

 

 

 

 

ประวัติโดยย่อ

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ