หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

 

บรรยายโอวาทของพระสันตะปาปาฟรังซิสในมิติของงานธรรมทูตฯ โดย คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล,SJ

ชีวิตธรรมทูต โดย บาทหลวงอันเดรส เฟลิเป้ ฮารามิลโล กูเตียเรซ M.X.Y.

ธรรมทูตกับคนยากจน โดย Fr. Alessandro Brai คณะ Xaverian Missionaries

“ชีวประวัติ พระสังฆราช เปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม๊อต” ตอนที่ 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2020

“ชีวประวัติ พระสังฆราช เปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม๊อต” ตอนที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2020

สัมมนาวันที่ 20 มิถุนายน 2020 ซ.สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย

ตอนที่ 3 การเตรียมถุงหนังใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2020

ตอนที่ 2 ข้อท้าทายยังคงเปิดอยู่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2020

ตอนที่ 1 ถุงหนังใหม่ สำหรับเหล้าองุุ่นใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2020

ประจักษ์พยานชีวิตมิชชันนารี MEPในพระศาสนจักรไทย วันที่ 20-22 เมษายน 2020

การวิเคราะห์ ประวัติคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ วันที่ 20-22 เมษายน 2020

การบรรยายการเป็นประกาศกในชีวิตนักบวชยุคปัจจุบัน โดย Sr.Judette Gallares, RC วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ