หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

สารบัญ

 

ชีวิตวัยเด็ก

 

เส้นทางแห่งพระกระแสเรียก

 

มุ่งสู่การเป็นพระธรรมทูต

 

สงฆ์ธรรมทูต...สู่สยาม

 

จากราชอณาจักรสยาม, จันทบูรณ์ ระหว่างมหาพรต 69

 

เจ้าอาวาสวัดนักบุญเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสนครั้งแรก 1871-1888

 

ได้รับตำแหน่งเป็นอุปสังฆราช

 

กลับไปพักรักษาตัวที่ประเทศเบลเยี่ยม (1888-1893)

 

เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ครั้งที่สอง ปี 1893-1908

 

คุณพ่อดอนต์ได้รับเกียรติ

 

ก่อตั้งคณะภคินีใหม่

 

การเอาใจใส่อบรมภคินีใหม่

 

เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ครั้งที่สาม ปี 1909-1916

 

บุคคลที่กล้าหาญและเข้มแข็ง

 

การป่วยครั้งสุดท้าย

 

วาระสุดท้ายของชีวิต

 

สรุป

หน้าหลัก