หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ


ประวัติโดยย่อ

คุณแม่เซราฟิน เดอมารี  มาอยู่กับคณะ ตั้งแต่ปี  1902   ได้รับแต่งตั้งจากพระสังฆราช เรอเน แปรอส  ให้เป็นอธิการของคณะรวม  2 สมัย  คือ
          
           สมัยที่ 1  ปี 1924 - 1942
           สมัยที่ 2  ปี 1948 - 195
1

 

 

คุณแม่เอลีซาแบ็ธ ธานี บุญคั้นผล (อธิการิณีคนไทยคนแรกของคณะ) ปกครองคณะรวม 2 สมัย คือ
           สมัยที่ 1  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1942 - วันที่ 5  สิงหาคม 1945
           สมัยที่ 2  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1951 - วันที่ 5  ธันวาคม 1953

สัตบุรุษ

วัดพระผู้ไถ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

เข้าอาราม

1

พฤศจิกายน

1909 / 2452

ถวายตัวครั้งแรก

26

กันยายน

1919 / 2462

ถวายตัวตลอดชีพ

23

เมษายน

1939 / 2482

ฉลองครบรอบ 25 ปี

-

 

 

ฉลองครบรอบ 50 ปี

5

ธันวาคม

1953 / 2496

มรณะ

 

 

 


                        

 

 


ประวัติโดยย่อ

คุณแม่แบร์นาแด็ต ดารี บุญคั้นผล  ปกครองคณะรวม 3 สมัย คือ
              
               สมัยที่ 1  เมื่อปี ค.ศ. 1954 – 1957
               สมัยที่ 2  เมื่อปี ค.ศ. 1957 – 1963
               สมัยที่ 3  เมื่อปี ค.ศ. 1963 - 1969

สัตบุรุษ

วัดพระผู้ไถ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

เข้าอาราม

24  

กันยายน

1941 / 2484

ถวายตัวครั้งแรก

25

กันยายน

1923 / 2466

ถวายตัวตลอดชีพ

23

เมษายน

1939 / 2482

ฉลองครบรอบ 25 ปี

28

เมษายน

1940 / 2483

ฉลองครบรอบ 50 ปี

24

กันยายน

1964 / 2507

มรณะ

25

มิถุนายน

1998 / 2541


                            

 

 


ประวัติโดยย่อ

คุณแม่ซีดอนี วราภรณ์ บรรจง  ปกครองคณะ เมื่อ ค.ศ. 1968 – 1973

สัตบุรุษ

วัดพระหฤทัย วัดเพลง  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

เข้าอาราม

2

พฤษภาคม

1934 / 2477

ถวายตัวครั้งแรก

11

เมษายน

1943 / 2486

ถวายตัวตลอดชีพ

28

เมษายน

1951 / 2494

ฉลองครบรอบ 25 ปี

29

เมษายน

1960 / 2503

ฉลองครบรอบ 50 ปี

-

 

 

มรณะ

 4

กรกฎาคม

1973 / 2516

 

 

คุณแม่กัลลิสต์ ธีรา  มากสกุล ปกครองคณะรวม 3 สมัย คือ

               สมัยที่ 1 เมื่อปี ค.ศ. 1973 - 1979
               สมัยที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1979 - 1985
               สมัยที่ 3 เมื่อปี ค.ศ. 1990 - 1995

สัตบุรุษ

วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี

เข้าอาราม

2

พฤษภาคม

ค.ศ. 1934

ถวายตัวครั้งแรก

3

พฤษภาคม

ค.ศ. 1942

ถวายตัวตลอดชีพ

24

พฤษภาคม

ค.ศ. 1953

ฉลองครบรอบ 25 ปี

2

พฤษภาคม

ค.ศ. 1959

ฉลองครบรอบ 50 ปี

11

เมษายน

ค.ศ. 1992


 

 

คุณแม่มารีอา สมพิศ   กตัญญู  ปกครองคณะเมื่อปี ค.ศ. 1985 – 1990

สัตบุรุษ

วัดเซนต์นิโกลาส จ.พิษณุโลก

เข้าอาราม

1

เมษายน

ค.ศ. 1956

ถวายตัวครั้งแรก

11

กุมภาพันธ์

ค.ศ. 1961

ถวายตัวตลอดชีพ

11

กุมภาพันธ์

ค.ศ. 1967

ฉลองครบรอบ 25 ปี

22

เมษายน

ค.ศ. 1986

ฉลองครบรอบ 50 ปี

30

เมษายน

ค.ศ. 2011

 

 

์ 

คุณแม่อังเยลา เมริชี พรรณี   ภู่เรือนหงษ์    ปกครองคณะเมื่อปี ค.ศ. 2001 - 2005

สัตบุรุษ

วัดแม่พระลูกประคำ กัลหว่าร์ กรุงเทพฯ

เข้าอาราม

 1

เมษายน

ค.ศ. 1956

ถวายตัวครั้งแรก

22

สิงหาคม

ค.ศ. 1961

ถวายตัวตลอดชีพ

22

สิงหาคม

ค.ศ. 1967

ฉลองครบรอบ 25 ปี

22

เมษายน

ค.ศ. 1986

ฉลองครบรอบ 50 ปี

30

เมษายน

ค.ศ. 2011

 

 

 

คุณแม่มารีอา เชลียง เวชยันต์ ปกครองคณะรวม 3 สมัย คือ

             สมัยที่ 1  เมื่อปี  ค.ศ. 1995 – 2000
             สมัยที่  2 เมื่อปี  ค.ศ. 2006 – 2010
             สมัยที่  3 เมื่อปี  ค.ศ. 2011 - 2015

สัตบุรุษ

วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก

เข้าอาราม

12

เมษายน

ค.ศ.1955

ถวายตัวครั้งแรก

11

กุมภาพันธ์

ค.ศ.1961

ถวายตัวตลอดชีพ

11

กุมภาพันธ์

ค.ศ. 1967

ฉลองครบรอบ 25 ปี

22

เมษายน

ค.ศ. 1986

ฉลองครบรอบ 50 ปี

30

เมษายน

ค.ศ. 2011

 

 

 

คุณแม่อันนา อรัญญา กิจบุญชู ปกครองคณะ ปี 2016 -
 

สัตบุรุษ

วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม

เข้าอาราม

1

พฤษภาคม

ค.ศ.1978

ถวายตัวครั้งแรก

14

เมษายน

ค.ศ.1984

ถวายตัวตลอดชีพ

7

เมษายน

ค.ศ. 1990

ฉลองครบรอบ 25 ปี

18

เมษายน

ค.ศ. 2009

ฉลองครบรอบ 50 ปี

-

 

 

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ