หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

           บ้านสวนพระหฤทัย เป็นบ้านพักของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ ฯ เปิดบริการสำหรับบุคคล  ทั่่วไปมีอาคารที่พัก ดังนี้

           1. ห้องโถงรวม (แอร์ ) มี 1 ห้อง                          พักได้ 100 - 120 คน

           2. ห้องพักขนาดเล็ก ( แอร์ ) มี 13 ห้อง                 พักได้ ห้องละ 6 - 10 คน

           นอกจากนั้น มีห้องสำหรับจัดประชุม ซึ่งจุคนได้ประมาณ 250 - 300 คน พร้อมเครื่องเสียง และมีห้องโถง     เอนกประสงค์ จุคนได้ประมาณ 300 คน ( เหมาะสำหรับลูกเสือ - เนตรนารี , ปัจฉิม, สัมมนา, เข้าเงียบ)

           โทรศัพท์.( 032 ) 365 - 309, 365 - 336

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ