หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

01046

ชื่อ / นามสกุล

ซ.อารียา รัตนเวียงผา

ชื่อนักบุญ

น.มารีอา มักดาเลนา

สัตบุรุษวัด

วัดพระวิสุทธิวงศ์  ห้วยบง  จ.เชียงใหม่

เข้าอาราม

30 เมษายน 1999

ปฏิญาณครั้งแรก

16 เมษายน 2004

ปฏิญาณตลอดชีพ

17 เมษายน 2010

ฉลอง 25 ปี

-

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์

053 271 859

Fax.

-

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก