หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

 

ชื่อ / นามสกุล

ซิสเตอร์ สายทอง ธรรมสรณ์กุล

ชื่อนักบุญ

มารีอา

สัตบุรุษวัด

วัดนักบุญปาตริก จ.เชียงใหม่

เข้าอาราม

11 พฤษภาคม ค.ศ. 2005

ปฏิญาณครั้งแรก

18 เมษายน ค.ศ. 2013

ปฏิญาณตลอดชีพ

27 เมษายน ค.ศ. 2019

ฉลอง 25 ปี

-

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์

053-271-859

Fax.

 

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก