˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

รหัส    

-

ชื่อ / นามสกุล

ซ.ธิคณา แซะพะ

ชื่อนักบุญ

มาร์ตินัส

สัตบุรุษวัด

วัดแม่พระดาวประจำรุ่ง ห้วยจอน

เข้าอาราม

11 พฤษภาคม ค.ศ. 2007

ปฏิญาณครั้งแรก

16   เมษายน  ค.ศ. 2015

ปฏิญาณตลอดชีพ

-

ฉลอง 25 ปี

-

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

บ้านพระหฤทัย สามพราน

 

52/39 หมู่ 1 ถ.วัดโรมัน ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทรศัพท์

034 292-050, 034 385-766

Fax.

034 292-103

˹Ҫԡ˹ѡ