˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

รหัส    

-

ชื่อ / นามสกุล

ซิสเตอร์สุทธิลักษณ์ บรรทร

ชื่อนักบุญ

อันนา

สัตบุรุษวัด

วัดพระหฤทัย  ทัพไทย

เข้าอาราม

15 พฤษภาคม ค.ศ. 1986

ปฏิญาณครั้งแรก

6 สิงหาคม ค.ศ. 2016

ปฏิญาณตลอดชีพ

-

ฉลอง 25 ปี

-

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก

 

28 หมู่ 5 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

โทรศัพท์

035 794-311-2,035 391-605

Fax.

035 794-311-2

˹Ҫԡ˹ѡ