˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

รหัส    

-

ชื่อ / นามสกุล

ซิสเตอร์ พาคีนันท์ ธวัชวงค์

ชื่อนักบุญ

มารีอา

สัตบุรุษวัด

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

เข้าอาราม

12 พฤษภาคม 2008

ปฏิญาณครั้งแรก

20 เมษายน    2018

ปฏิญาณตลอดชีพ

-

ฉลอง 25 ปี

-

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

 

66/1/1 หมู่ 2 นครเนื่องเขต  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์

038 847-258

Fax.

038 847-259

˹Ҫԡ˹ѡ