˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

รหัส

-

ชื่อ - นามสกุล

ซิสเตอร์ปรีญาพร พึ่งยนต์

ชื่อนักบุญ

อากาทา

สัตบุรุษวัด

วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

เข้าอาราม

21 มีนาคม 2007

เข้านวกภาพ

1 พฤษภาคม 2017

ปฏิญาณครั้งแรก

16 ตุลาคม 2019

ปฏิญาณตนตลอดชีพ

-

ฉลอง 25 ปี

-

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

นวกสถาน สามพราน

 

123/1 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทรศัพท์

0-2812-5570

Fax

0-2812-5571

˹Ҫԡ˹ѡ