หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00639

ชื่อ / นามสกุล

ซ.อรัญญา กิจบุญชู

ชื่อนักบุญ

น.อันนา

สัตบุรุษวัด

วัดนักบุญเปโตร สามพราน  จ.นครปฐม

เข้าอาราม

1    พฤษภาคม 1978

ปฏิญาณครั้งแรก

14 เมษายน     1984

ปฏิญาณตลอดชีพ

7    เมษายน      1990

ฉลอง 25 ปี

18 เมษายน     2009

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

อารามพระหฤทัย

 

94 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0-2249-0054, 0-2249-6643, 0-2249-9729

Fax.

0-2671-1543

สถานที่ที่เคยทำงาน

1984

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ 

1987

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 

1988

สำนักกลาง

1989

ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยประสานมิตร

1990

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

1991

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราช

1994

ศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์

1997

ดูแลแอสปีรันต์

ก.ค-ธ.ค.2002

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย

ก.พ.-มิ.ย.2003

เข้าคอร์สเตรียมผู้อบรมที่ Regina Munde Rome

2004

รับหน้าที่เลขาธิการของคณะ

2005

รับเลือกตั้งเป็นที่ปรึกษาของมหาธิการิณีและเลขาธิการ

2004

รับหน้าที่เลขาธิการของคณะ

2005-2010 

รับเลือกตั้งเป็นที่ปรึกษาของมหาธิการิณีและเลขาธิการ

ก.ย.-ธ.ค 2011 

เข้าคอร์สอบรมพระคัมภีร์ Nemi Rome

2012

เข้าคอร์สอบรม St.Anselm England

2013-2015 

นวกจารย์

2016-ปัจจุบัน 

รับเลือกตั้งเป็นมหาธิการิณีหมู่คณะ

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก