หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00682

ชื่อ / นามสกุล

ซ.ศรีกัลยา เดื่อมคั้น

ชื่อนักบุญ

น.มาร์ตินา

สัตบุรุษวัด

วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล  สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี

เข้าอาราม

15 พฤษภาคม  1980

ปฏิญาณครั้งแรก

22 เมษายน     1985

ปฏิญาณตลอดชีพ

22 เมษายน     1991

ฉลอง 25 ปี

17 เมษายน     2010

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์

0-5327-6087, 0-5328-2383

Fax.

0-5327-4146

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก