หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส

00732

ชื่อ / นามสกุล

ซ.กฤษดา สาตร์พันธ์

ชื่อนักบุญ

น.เทเรซา

สัตบุรุษวัด

วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม

เข้าอาราม

6 พฤษภาคม 1982

ปฏิญาณครั้งแรก

20 เมษายน 1988

ปฏิญาณตลอดชีพ

20 เมษายน 1994

ฉลอง 25 ปี

 

ฉลอง 50 ปี

 

ที่ทำงานปัจจุบัน

 

 

 

โทรศัพท์

 

Fax.

 

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก