หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00916

ชื่อ / นามสกุล

ซ.กฤษณา  พูลสวัสดิ์

ชื่อนักบุญ

น.คริสตีนา

สัตบุรุษวัด

วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี

เข้าอาราม

14 พฤษภาคม  1988

ปฏิญาณครั้งแรก

18 เมษายน     1994

ปฏิญาณตลอดชีพ

21 เมษายน     2001

ฉลอง 25 ปี

-

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

วัดอัครเทวดาราฟาแอล

 

5 ซอย 22 ราฟาแอล 1 ถ.ท้ายบ้าน
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์

0-2395-6693, 0-2295-3019

Fax.

0-2701-8625

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก