หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00825

ชื่อ / นามสกุล

ซ.รภัสษา   ประทุมานนท์

ชื่อนักบุญ

น.เทเรซา

สัตบุรุษวัด

อาสนวิหารนักบุญอันนา จ.นครสวรรค์

เข้าอาราม

13 พฤษภาคม  1985

ปฏิญาณครั้งแรก

19 เมษายน     1996

ปฏิญาณตลอดชีพ

6    เมษายน      2002

ฉลอง 25 ปี

-

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

ลาพักอยู่นอกสถาบัน

โทรศัพท์

-

Fax.

-

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก