หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

01054

ชื่อ / นามสกุล

ซ.สาวิตรี  จินประยูร

ชื่อนักบุญ

น.มารีอา

สัตบุรุษวัด

วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล  สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี

เข้าอาราม

28 กรกฎาคม  2001

ปฏิญาณครั้งแรก

21 เมษายน   2006

ปฏิญาณตลอดชีพ

21 เมษายน   2012

ฉลอง 25 ปี

-

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

สำนักงานกลาง

 

94 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0-2671-9041-4

Fax.

0-2671-9045

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก