˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

รหัส    

01064

ชื่อ / นามสกุล

ซ.ศศิวิมล  เมืองรัตน์์

ชื่อนักบุญ

น.มารีอา

สัตบุรุษวัด

วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล  สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี

เข้าอาราม

12 พฤษภาคม  2001

ปฏิญาณครั้งแรก

18 เมษายน     2009

ปฏิญาณตลอดชีพ

-

ฉลอง 25 ปี

-

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์

0-5327-6087, 0-5328-2383

Fax.

0-5327-4146

˹Ҫԡ˹ѡ