หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00209

ชื่อ / นามสกุล

ซ.บุญเลื่อม  สาระสุข

ชื่อนักบุญ

น.โรซา

สัตบุรุษวัด

วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่   จ.ฉะเชิงเทรา

เข้าอาราม

12 กันยายน  1951

ปฏิญาณครั้งแรก

22 สิงหาคม  1958

ปฏิญาณตลอดชีพ

22 สิงหาคม  1964

ฉลอง 25 ปี

18 เมษายน  1993

ฉลอง 50 ปี

19 เมษายน 2008

ที่ทำงานปัจจุบัน

วัดแม่พระประจักษ์ บางสะแก

 

21/1 วุฒากาศ 37 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์

ร.ร. 0-2876-3021-3
ซิสเตอร์ 0-2876-3380

Fax.

0-2876-3380

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก