˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

รหัส    

00234

ชื่อ / นามสกุล

ซ.สุชาดา ศรีสุระ

ชื่อนักบุญ

น.มาการิตา มารีอา อาลาก๊อก

สัตบุรุษวัด

วัดนักบุญเทเรซา  โนนแก้ว จ.นครราชสีมา

เข้าอาราม

15   พฤษภาคม 1952

ปฏิญาณครั้งแรก

11   กุมภาพันธ์  1959

ปฏิญาณตลอดชีพ

11   กุมภาพันธ์  1965

ฉลอง 25 ปี

14   เมษายน      1984

ฉลอง 50 ปี

18   เมษายน      2009

ที่ทำงานปัจจุบัน

สำนักงานกลาง

 

94 ถ.สุนทรโกษา  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0-2671-9041-4

Fax.

0-2671-9045

˹Ҫԡ˹ѡ