หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00263

ชื่อ / นามสกุล

ซ.พลอย   ประทุมปี

ชื่อนักบุญ

เทเรซา

สัตบุรุษวัด

วัดนักบุญเทเรซา  โนนแก้ว จ.นครราชสีมา

เข้าอาราม

20 เมษายน   1956

ปฏิญาณครั้งแรก

22 สิงหาคม  1960

ปฏิญาณตลอดชีพ

22 สิงหาคม  1966

ฉลอง 25 ปี

22 เมษายน   1985

ฉลอง 50 ปี

17 เมษายน   2010

ที่ทำงานปัจจุบัน

บ้านพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล

 

94 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0-2249-0054, 0-2249-6643, 0-2249-9729

Fax.

0-2671-1543

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก