หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00272

ชื่อ / นามสกุล

คุณแม่ พรรณี ภู่เรือนหงษ์

ชื่อนักบุญ

น.อังเยลา เมดิชี

สัตบุรุษวัด

อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

เข้าอาราม

1    เมษายน  1957

ปฏิญาณครั้งแรก

22 สิงหาคม  1961

ปฏิญาณตลอดชีพ

22 สิงหาคม  1967

ฉลอง 25 ปี

22 เมษายน   1986

ฉลอง 50 ปี

30 เมษายน   2011

ที่ทำงานปัจจุบัน

บ้านพระหฤทัย ลำปาง

 

214 หมู่ 5 บ้านต้นต้อง ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลำปาง 52000

โทรศัพท์

086-833-8110

Fax.

-

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก