หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00286

ชื่อ / นามสกุล

ซ.กฤษณา  หอมสุคนธ์

ชื่อนักบุญ

น.เทเรซา

สัตบุรุษวัด

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เข้าอาราม

21 มีนาคม     1958

ปฏิญาณครั้งแรก

11 กุมภาพันธ์ 1962

ปฏิญาณตลอดชีพ

11 กุมภาพันธ์ 1968

ฉลอง 25 ปี

11 เมษายน     1987

ฉลอง 50 ปี

21 เมษายน     2012

ที่ทำงานปัจจุบัน

บ้านพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล

 

94 ถ. สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0-2249-0054, 0-2249-6643, 0-2249-9729

Fax.

0-2671-1543

 

 

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก