หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00349

ชื่อ / นามสกุล

ซ.วิภา   วิวัฒนมนตรี

ชื่อนักบุญ

น.มารีอา มักดาเลนา

สัตบุรุษวัด

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด จ.สมุทรปราการ

เข้าอาราม

5    มิถุนายน  1960

ปฏิญาณครั้งแรก

22 สิงหาคม  1964

ปฏิญาณตลอดชีพ

22 สิงหาคม  1970

ฉลอง 25 ปี

17 เมษายน 1989

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

บ้านผู้อาวุโส พระหฤทัยนนทบุรี
 

 

59/25 หมู่ 1 ซ.พระแม่มหาการุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์

 

Fax.

 

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก