หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00441

ชื่อ / นามสกุล

ซ.เทวา   สร้างสุขดี

ชื่อนักบุญ

มีคาแอล

สัตบุรุษวัด

อาสนวิหารพระหฤทัย  จ.เชียงใหม่

เข้าอาราม

22 สิงหาคม  1968

ปฏิญาณครั้งแรก

28 เมษายน 1976

ปฏิญาณตลอดชีพ

22 เมษายน 1982

ฉลอง 25 ปี

6    เมษายน  2002

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

 

59/25 หมู่ 1 ซ.พระแม่มหาการุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์

0-2961-5685; 0-2961-6585
0-2961-3617-8 02 9615687

Fax.

0-2961-6586

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก