หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00483

ชื่อ / นามสกุล

ซ.วีรวรรณ  กิจเจริญ

ชื่อนักบุญ

น.มารีอา มักดาเลนา

สัตบุรุษวัด

วัดนักบุญเปโตร สามพราน  จ.นครปฐม

เข้าอาราม

17 เมษายน 1971

ปฏิญาณครั้งแรก

30 เมษายน 1977

ปฏิญาณตลอดชีพ

18 เมษายน 1983

ฉลอง 25 ปี

6    เมษายน 2002

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

 

18/95 หมู่ 1 ถ.สรงประภา แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

0-2566-1606; 0-2928-2565
0-2566-1555; 0-2566-1448

Fax.

0-2566-1453

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก