หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00591

ชื่อ / นามสกุล

ซ.วันเพ็ญ พิมเสน

ชื่อนักบุญ

น.มารีอา กอแรตตี

สัตบุรุษวัด

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก  จ.สมุทรสงคราม

เข้าอาราม

24 พฤศจิกายน  1974

ปฏิญาณครั้งแรก

23 เมษายน     1978

ปฏิญาณตลอดชีพ

14 เมษายน     1984

ฉลอง 25 ปี

22 เมษายน     2003

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์

0-5327-6087, 0-5328-2383

Fax.

0-5327-4146

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก