หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00524

ชื่อ / นามสกุล

ซ.สุรีย์พร สินประเสริฐ

ชื่อนักบุญ

น.อักแนส

สัตบุรุษวัด

วัดแม่พระประจักษแห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เข้าอาราม

21 เมษายน 1972

ปฏิญาณครั้งแรก

23 เมษายน 1980

ปฏิญาณตลอดชีพ

22 เมษายน 1986

ฉลอง 25 ปี

16 เมษายน 2005

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

บ้านพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล

 

94 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0-2249-0054, 0-2249-6643, 0-2249-9729

Fax.

0-2671-1543

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก