หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

รหัส    

00631

ชื่อ / นามสกุล

ซ.นงนภัส สุวรรณใจ

ชื่อนักบุญ

น.มารีอา มักดาเลนา

สัตบุรุษวัด

วัดนักบุญเทเรซา  เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

เข้าอาราม

20 มีนาคม   1978

ปฏิญาณครั้งแรก

16 ตุลาคม   1981

ปฏิญาณตลอดชีพ

21 เมษายน   1988

ฉลอง 25 ปี

21 เมษายน   2007

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

 

399 ถ.อาจณรงณ์ ต.คลองเตย อ.คลองเตย
จ.กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

0-2249-9587-8

Fax.

0-2249-4900

หน้าสมาชิกคณะฯหน้าหลัก