˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

รหัส    

00583

ชื่อ / นามสกุล

ซ.วัฒนา  ตรีมรรคา

ชื่อนักบุญ

น.เยนอเวฟา

สัตบุรุษวัด

วัดมารีย์สมภพ  บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา

เข้าอาราม

2    พฤษภาคม 1974

ปฏิญาณครั้งแรก

22 เมษายน     1982

ปฏิญาณตลอดชีพ

17 เมษายน     1989

ฉลอง 25 ปี

21 เมษายน     2007

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

วัดน.เทเรซา หนองจอก

 

63-64 หมู่ 4 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์

0-2988-3526, 0-2988-2897-8 (ซิสเตอร์)

Fax.

0-2543-1238

˹Ҫԡ˹ѡ