˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

รหัส    

00618

ชื่อ / นามสกุล

ซ.จันทร์ตรา  วัฒนานุกูลพงศ์

ชื่อนักบุญ

น.เทเรซา

สัตบุรุษวัด

วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี

เข้าอาราม

18   พฤษภาคม   1977

ปฏิญาณครั้งแรก

14   เมษายน      1984

ปฏิญาณตลอดชีพ

7    เมษายน     1990

ฉลอง 25 ปี

18   เมษายน      2009

ฉลอง 50 ปี

-

ที่ทำงานปัจจุบัน

บ้านพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล

 

94 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์

0-2249-0054, 0-2249-6643, 0-2249-9729, 0-2240-2158

Fax.

0-2671-1543

˹Ҫԡ˹ѡ