หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

             ภารกิจของคณะ คือ  การรับใช้ประชากรของพระเจ้า  โดยภคินีเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์ในงานแพร่ธรรมด้านต่าง ๆ ของวัดเป็นต้น ด้านการสอนคำสอน ด้านการศึกษา ด้านสังคมพัฒนา ด้านแม่บ้าน ด้านอภิบาลและประกาศข่าวดี  นอกนั้น คณะยังทำงานด้านการสงเคราะห์ผู้ยากจนและงานอื่นๆ  ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนจักร 
                                                                            
                  (ธ.ว. 6)

         เมื่อผู้ใหญ่ของคณะส่งภคินีไปทำงานในที่ใด ให้ถือว่าเป็นพระศาสนจักร ส่งตนไปร่วมในภารกิจเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด ภคินีควรไปในทุกสถานที่ที่ผู้ใหญ่เห็นเหมาะสมและพร้อมที่จะทำงานทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งและรับผิดชอบเพื่อเผยแผ่พระอาณาจักรของพระเจ้า”
                                                                                           (ธ.ว. 96)

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ