หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

จิตตารมณ์ของคณะ
           จิตตารมณ์ของคณะ  คือ จิตตารมณ์ของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ภคินียึดเอาดวงพระหฤทัยของพระองค์เป็นแหล่งพลังและแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความรัก ความสุภาพ และใจน้อมน้อม พร้อมที่จะยอมรับทุกสิ่งเป็นพลีบูชาเพื่อความรอดของมนุษย์ (ธว.5)

พระพรพิเศษของคณะ
         พระพรพิเศษของคณะ เป็นพระพรแห่งการรับใช้ประชากรของพระเจ้า  โดยภคินีเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์ในการแพร่ธรรมต่าง ๆ ของวัด  และงานอื่น ๆ  ของสังฆมณฑล ด้วยจิตตารมณ์ของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ตามพระพรที่ได้รับสืบทอดมาจาก คุณพ่ออาลอยซีอุส อัลฟอง ดอนต์ ผู้ตั้งคณะ

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ