˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ


Brother Sun, Sister  Moon
อีกครั้งนะครับ จากภาพยนตร์ชื่อเดียวกัน

     เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องชีวิตของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ที่เราระลึกถึงท่านในวันนี้ (4 ตุลาคม) สืบเนื่องจากนักบุญฟรังซิสเป็นผู้ที่รักธรรมชาติอย่างยิ่ง จึงเห็นสรรพสิ่งสร้างของพระเป็นพี่เป็นน้องของเรา เช่นเรียกดวงอาทิตย์ว่าเป็นพี่ เรียกดวงจันทร์ว่าเป็นน้อง ยังเรียกลมฟ้าอากาศเป็นพี่เป็นน้อง และแม้กระทั่งความตาย ท่านนักบุญก็เรียกว่าเป็นน้องสาว (Sister Death) น่าทึ่งไหมครับ

     (-)นอกจากนำเสนอบทเพลงไพเราะในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ออกฉายในปี 1972 แล้วยังนำเสนอบทกลอนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทภาวนาสดุดีของนักบุญฟรังซิสบทนี้ด้วยครับ
 


Brother Sun, Sister  Moon

อาทิตย์ ว่าที่ พี่ฉัน
ดวงจันทร์ น้องสาว…
พราวไสว
ก่อนนี้ดูช่างห่างไกล
มิได้ยินเสียงเคียงเคย

เพราะฉันนั้นน่าสงสาร
ลนลานเร่งรุดสุดเฉลย
คิดเห็นแก่ตนสุดเปรย
ละเลยเฉยเมยน่าชัง

สายลม ว่าที่ พี่ฉัน
แบ่งปันวันชื่นรื่นหวัง
อากาศน้องเอยเผยพลัง
ปลุกภวังค์สดชื่นรื่นตา
 

เปิดตาเปิดใจให้เห็น
กลายเป็นประเด็นหรรษา
บริสุทธิ์ผุดผ่องเพียงพา
สิริโรจนาล้อมเรา

ฉันเป็นหนึ่งในสิ่งสร้าง
พระทรงจัดวางพลางเฝ้า
ให้รักพระองค์นานเนา
เร่งเร้าก่อเกิดเบิกบาน

โอ้ว่า อาทิตย์ พี่ฉัน
น้องจันทร์ แบ่งปัน…
วันหวาน
บัดนี้พระองค์บันดาล
ให้ฉันขับขานสุดใจ

เห็นพระในธรรมชาติ
ยินเสียงซัดสาดสดใส
ความรักท่วมท้นล้นใจ
รักในพระองค์ทรงธรรม์

(คุณพ่อวิชา หิรัญญการ แต่งเมื่อ 12/8/21 ปรับแก้ไขเพื่อเผยแพร่ 04/10/21 วันระลึกถึงนักบุญฟรังซิส อัสซีซี
ผู้เป็นเจ้าของบทประพันธ์ Canticle of Brother Sun & Sister Moon)

˹ѡ