˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

     ได้ชมคลิปที่ส่งมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของประเทศอิตาลี พร้อมเพลงไพเราะภาษาอิตาเลียนประกอบตามไปด้วย ทำให้คิดถึงการท่องเที่ยวไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปที่สวยงาม และโดยเฉพาะอิตาลีที่คุ้นเคย  ความงาม ความเก่าคลาสสิกสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ในคลิปนี้ได้รวมเอาเมืองและสถานที่สวยงามไว้เพียงบางส่วน  แต่ก็เป็นที่รู้จักกันดี เพราะความมีชื่อเสียง เริ่มต้นคลิปก็ที่เมืองมิลาน ทั้งดูโอโม(Duomo=อาสนวิหาร) ทั้งโรงอุปรากร ลา สกาลา ที่มีชื่อเสียง ต่อด้วยเมืองเวนิสอันตระการตา  ฯลฯ และมาถึงเมืองฟิเรนเซ่(Florence) ชึ่งเป็นเมืองโปรดมาก ที่ทั้งเมืองเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ ไปที่เมืองปิซ่า ตัดกลับไปที่กรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเตรวี บันไดเสปน วาติกัน ซานปีเอโตร ลงใต้ไปเนเปิ้ล ซอเรนโต ฯลฯ  ช่างงดงามเกินฝันครับ

     ช่วงนี้การท่องเที่ยวปิดสนิทเพราะโควิด-19 ที่ทำได้คือจินตนาการครับ คือบินไปด้วยใจ เหมือนเพลงประกอบในคลิปนี้ ชื่อเพลงในตอนแรกชื่อ “Nel blu, dipinto di blu” น่าจะแปลว่า “ท้องฟ้าทาบทาด้วยสีฟ้าดังวาดไว้” แต่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในคำขึ้นต้นเพลง ที่ร้องว่า “Volare” (โว-ลา-เร) แปลว่า “กำลังบิน = flying” ตามด้วยคำ “Cantare”(คัน-ตา-เร) แปลว่า “กำลังร้องเพลง=singing” คือการบินไปดู พลางร้องเพลง เหนือฟากฟ้าที่มีสีฟ้าดังสีวาด  ความสุขที่ล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าสีคราม

     ในตอนท้ายมีการเปรียบเทียบว่า เมื่ออยู่บนฟ้าที่มีสีฟ้าแสนสวย  เราพบความสุขที่ล่องลอยอยู่บนนภา  แต่เมื่อมองดูเข้าไปในดวงตาที่มีสีฟ้าของเธอ ความสุขก็อยู่ ณ เบื้องล่าง ที่พื้นแผ่นดิน

(คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ เขียนเมื่อ 17/4/21 รีวิวเพลง Volare ที่ประกอบคลิปท่องเที่ยวสถานที่สวยงามต่างๆของประเทศอิตาลี)

 

v o l a r e
ฉันจะบินบินไปให้ถึงเธอ

ฉันจะบิน บินไป ...
ให้ถึงเธอ
ฉันจะเพ้อ ส่งเสียง ...
   สำเนียงหวาน
ฉันจะลอย ล่องฟ้า ...
   ให้เบิกบาน
มิเปรียบปาน ขานขับ ...
   ประทับใจ

ท้องฟ้า กว้างไกล ...
   ไม่สิ้นสุด
สีฟ้าดุจ ดังภาพ ...
   ที่วาดไว้
ฉันบินเล่น สูงขึ้น ...
   ยิ่งยิ่งไป
แสนสุขใจ บนฟ้า ...
   ร่าเริงทรวง

โลกที่อยู่ เบื้องล่าง ...
   ลับเลือนตา
ใจหรรษา พาสุข ...
   ดุจแดนสรวง
ร่าร้องเพลง บรรเลง ...
   อิ่มแดดวง
ยิ่งกว่าปวง สุขใด ...
   ใต้โลกา

ฉันจะบิน บินไป ...
   ให้ถึงเธอ
ร้องเพลงเพ้อ ทำนอง ...
   ร่ำร้องหา
ฉันจะลอย ล่องฟ้า ...
   ท้าดารา
บนฟากฟ้า สีฟ้า ...
   ที่น่าชม

 

(คุณพ่อวิชา หิรัญญการ แรงบันดาลใจ: คลิปท่องเที่ยวสถานที่สวยงามของประเทศอิตาลี ที่มีเพลง Volare เป็นเพลงประกอบ)

˹ѡ