˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

หนังสือเรื่อง “เชื่อถือได้อย่างแท้จริง” เป็นหนังสือแนวชักชวนให้อธิธานภาวนาจากหลายหัวข้อด้วยกัน ซึ่งเมื่ออ่านและนำไปใช้ในการรำพึงภาวนาแล้วเห็นว่าน่าจะแปลเพื่อแบ่งปั่นข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ให้แก่เพื่อนสงฆ์ นักบวชชาย และนักบวชหญิงตลอดจนพี่น้องฆราวาสโดยทั่วไปซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้รำพึงภาวนาได้

อ่านต่อ...

 

“สำหรับทุกคนที่ควรมีหลุมฝังศพส่วนตัวเอาไว้ เพื่อใช้ฟังความ
ผิดของเพื่อนๆ และผู้ที่เขารัก”

อ่านต่อ...

“พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรำคาญและปัญญาเล็กๆ น้อยๆ
สามารถทำลายความงดงามและความสัมพันธ์แห่งรักในชีวิต
ของเรา” - ดับเบิลยู. แบร์รี มิลเลอร์

อ่านต่อ..

 

เมื่อคนเราพบกันต่างฝ่ายก็คุยแต่เรื่องของตนเอง เมื่อเวลา
ผ่านไแต่างฝ่ายก็เงียบ เพราะหมดเรื่องคุย แต่พอวันถัดมาก็จะหาเรื่องของคนอื่นมาคุย หนังสือ “มีเรื่องเล่าว่า” ก็จะ
อยู่ในทำนองเดียวกัน มีเรื่องของตนเองบ้าง มีเรื่องของคน
อื่นบาง เก็บเล็กผสมน้อย นำมาเล่าสู่กันฟัง

อ่านต่อ..

หนังสือทั้งสามฉบับนี้อยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราคาทอลิกจัดอยู่ในประเภทสารบบสอง (Deuterocanonical Books) ชาวโปรแตสแตนท์จัดไว้ในหมวด Apocrypha หนังสือทั้งสามฉบับมีแบบวรรณกรรมเหมือนๆ กันคือเล่าเรื่องทางใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เป็นอิสระต้องการเป็นเรื่องสอนใจเช่น โทบิต มี 14บท น่าจะเขียนราว 200 ก่อ ค.ศ. เล่าเรื่องชาวบ้านที่ ศรัทธา ทำบุญ ให้ทานฝันงศพผู้ตาย สอนว่า พระเจ้าทรงเอื้ออาทรต่อเราเช่นนี้   ทุกๆ วัน

อ่านต่อ..

 

แม้เรามีหนังสือพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์
(เดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 2014) ร่วมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยและปีบวชแล้ว ขั้นต่อไปคือทำอย่าง
ไรให้เรานำพระวาจาไปอ่าน อธิษฐาน เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 

อ่านต่อ..

“ทุกถ้อยคำในพระคำภีร์ได้รับการดลใจจากพรเจ้าและมีประโยชน์เพื่อสังสอน ว่ากล่าว ตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขและอบรมให้ ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมคนของพระเจ้าจะได้เตรียมพร้อมและพร้อมสรรพเพื่อกิจการดีทุกอย่าง” (2 ทธ4:16-17)
 

อ่านต่อ..

 

“บุตรสิรา” เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ฉบับภาษากรีก แต่ไม่อยู่ในสารบบพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู จึงเป็นหนังสือพระคัมภีร์
ใน “สารบบที่สอง” ซึ่งพระศาสนจักรรับรอง ปัจจุบันเรียกหนังสือนี้ว่า “บุตรสิรา” (Ben Sira หรือ Siracides ในภาษากรีกแปลว่า “บุตรของสิรัค”) มีเนื้อหาคล้ายกับในหนังสือสุภาษิตและหนังสือปัญญาจารย์

อ่านต่อ..

แม้แผ่นดินผืนนี้
จะแห้งแล้งรอยยิ้ม
และความแตกร้าวในบางช่วงเวลา
แต่ธารน้ำแห่งความรัก เมตตา
ยังคงไหลรินอย่างต่อเนี่ยง สงบเงียบ

อ่านต่อ..

 

“จงจำไว้ว่ามีเวลาที่สำคัญที่สุดเวลาเดียว คือ “ปัจจุบัน”ช่วงขณะปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นเวลาที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง บุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เรากำลังติดต่ออยู่ คนที่อยู่ต่อหน้าเรา เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะมีโอกาสได้ติดต่อกับใครอีกหรือไม่ และภาระกิจที่สำคัญที่สุดคือการทำให้คนที่อยู่กับเราขณะนั้นๆ มีความสุข เพราะนั้นเป็นภารกิจอย่างเดียวของชีวิตเราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับ คนรอบข้างเรา ช่วยลดความทุกข์และเพิ่มความสุขแห่งชีวิต เหล่านั้น...คำตอบก็คือเราจะต้องฝึกสติ”

อ่านต่อ..

          หนังสือจากการสั่งสมประสบการณ์อันยาวนานของ “สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16” ที่เริ่มงานเขียนเมื่อฤดูร้อนปี 2003 โดยตีพิมพ์ 10 บทแรก ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาจากตอนพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดน จนถึงตอนเปโตรประกาศความเชื่อ และตอนพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ รวมเป็นภาคแรกออกมาก่อน

          อ่านต่อ...

 

           “ชีวิตรักเจ้าฟ้า” ในพระดำริของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อหนังสือ “ชีวิตรักเจ้าฟ้า” หนังสือสารคดีประวัติศาสตร์เล่มแรก ที่เจาะลึกเรื่องราวความรักของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน

          อ่านต่อ...

          หนังสืออันทรงคุณ ค่าที่จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสยังโลกของสุนทรียรสแห่ง "รักแท้" และสัมผัสได้จริงใน "14 มิติ" มิติแห่งรักที่คุณยังไม่เคยสัมผัสได้จากที่ไหน มิติแห่งรักที่หลายท่านอาจยังไม่เคยรับรู้ ไม่เคยเข้าใจและไม่เคยเข้าถึง มิติแห่งรักที่พร้อมช่วยเติมเต็มในทุกส่วนสิ่งที่ยังขาดหาย ถ่ายทอดโดย "ว.วชิรเมธี" ปรัชญาเมธีวิถีพุทธ เพชรน้ำงามแห่งปัจจุบันกาล ผู้ถ่องแท้ใน "ความรัก" ทั้งทางธรรมและทางโลก หลายหลากรสรักในเล่มจะช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาความรัก กำลังมีความรัก และเคยมีความรัก กระทั่งเคยหันหลังให้กับความรัก ได้มีมุมมอง ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความปฏิสัมพันธ์ต่อความรักในทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น

          อ่านต่อ...

 

          “ชีวิตรักเจ้าฟ้า 2” เรียงร้อยเรื่องราวแห่งรักในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่น้อยคนจะเคยได้ล่วงรู้ ถ่ายทอดถ้อยความหวานละมุนที่พระปิยมหาราชทรงมีต่อเอกอัครชายาอันเป็นที่รักยิ่ง อันได้แก่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี, พระราชชายา เจ้าดารารัศมี, เจ้าคุณพระประยูรวงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี, สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี, พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา นับตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น กรมขุนพินิตประชานาถ จนกระทั่งเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี

          อ่านต่อ...

          “สมบัตินักบุญ” เป็นนวนิยายแนวทริลเลอร์ (ตื่นเต้น เร้าใจ ผจญภัย ลุ้นระทึก) เรื่องราวของปฏิบัติการอันตราย เพื่อยับยั้งแผนลับขององค์การผู้ก่อการร้ายที่มีแผนจะยึดครองโลก ปฏิบัติการลับครั้งนี้มีประเด็นสำคัญอยู่ที่การไขปริศนาโบราณที่ซุกซ่อนอยู่ในศาสนจักรนับตั้งแต่วันที่พระเยซูประสูติ!

          อ่านต่อ...