ç¹ͧԴͤǡѺ ˹ѡ

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2022 อาทิตย์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2022 อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022 อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022 อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา (วันแพร่ธรรมสากล) (วันปิยมหาราช)

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2022 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2022 อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022 อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2022 อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2022 อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2022 อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2022 อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2022 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ องค์ปฐมอุปถัมภิกาของประเทศไทย

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022 อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (วันสื่อมวลชนสากล)

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2022 อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2022 อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2022 อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2022 อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2022 สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 สมโภชพระตรีเอกภาพ

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022 สมโภชพระจิตเจ้า

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 สมโภชปัสกาพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022 อาทิตย์ 5 เทศกาลปัสกา ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022 อาทิตย์ 4 เทศกาลปัสกา ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022 อาทิตย์ 3 เทศกาลปัสกา ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022 อาทิตย์พระทรมาน ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022 อาทิตย์ 5 เทศกาลมหาพรต ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022 อาทิตย์ 4 เทศกาลมหาพรต ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022 อาทิตย์ 3 เทศกาลมหาพรต ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022 อาทิตย์ 2 เทศกาลมหาพรต ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022 อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022 อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 เทศกาลธรรมดา ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022 เทศกาลธรรมดา ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022 สมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์ ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021 อาทิตย์ฉลองครอบครัวศักดิ์ของพระเยซูเจ้า ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2021 สมโภชพระคริสตสมภพ ปี C

 

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ปี C

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ปี C

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ปี C

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 28พฤศจิกายน 2021 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ปี C

˹ѡ