หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

         เชื่อว่าแทบทุกคนคงเคยได้ฟังเพลง “12 วันของคริสต์มาส” (Twelve Days of Christmas) ซึ่งมีท่วงทำนองที่ไพเราะสนุกสนาน แต่หลายคนก็คงอดแปลกใจไม่ได้กับของขวัญแปลก ๆ ที่ ผู้ร้องได้รับจากคนรักของเขา ก็เลยทำให้คิดไ ปว่าเพลงนี้คงร้องสนุกๆ ในโอกาสคริสต์มาส   ไม่ได้มีความหมายอะไร  แต่ที่จริงแล้ว  เพลงนี้เป็นเพลงที่รวบรวมข้อคำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เป็นเพลงที่แต่งโดยคาทอลิกชาวอัง กฤษในศตวรรษที่ 16 เพื่อสอนคำสอนทางศาสนาให้กับเด็ก ๆ คาทอลิกในช่วงเวลานั้น
 
       ที่ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 16 หลังจากพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ประกาศแยกตนเองออกจากพระศาสนจั กรโรมันคาทอลิกและตั้งนิกายแองกลิกัน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึง ค.ศ.1829ประชาชนชาวอังกฤษถูกห้ามไม่ให้นับถือและแสดงความเชื่อใด ๆ เกี่ยวกับศาสนาคาทอลิก หากจับได้ว่าใครนับถือศาสนาคาทอลิก ผู้ ที่ถูกจับได้จะต้องถูกประหารชีวิต โดยวิธีที่โหดร้ายทารุณ เช่น การแขวนคอ ตัดศีรษะ ฯลฯ และการลงโทษนี้ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่เด็ก ๆ ด้วย

         มีคาทอลิกมากมายที่ไม่ยอมทิ้งความเชื่อของตน พวกเขาจำต้องแอบสอนคำสอนทางศาสนา แอบทำศาสนพิธี รวมทั้งซ่อนรูปพ ระในบ้านให้พ้นจากสายตาของเจ้าหน้าที่ด้วย ปัญหาประการหนึ่งที่พวกคาทอลิกเหล่านี้พบก็คือ  เขาจะสอนข้อคำสอนทางศาสนาให้กับเ ด็ก ๆ ที่เป็นลูกหลานของเขาได้อย่างไร การสอนแบบปกติคงเป็นไปไม่ได้และมีอันตรายมาก เพราะทางการได้ห้ามและมีบทลงโทษถึง ตาย  พวกเขาจึงต้องสอนลูกหลานของเขาด้วยข้อความที่เป็นสัญลักษณ์  ซึ่งจะรู้กันในกลุ่มของพวกเขา และวิธีหนึ่งที่เขาใช้ คือ  นำข้อความเชื่อทางศาสนามาแต่งเป็นเพลงคริสต์มาส  ภายใต้รหัสลับที่พวกเขารู้กัน และเพลง
“12 วันของคริสต์มาส” (Twelve Days of Christmas) ก็เป็นเพลงหนึ่งที่เขาใช้วิธีการนี้

         12 วัน ของคริสต์มาส  คือ วันพระคริสตสมภพ วันที่ 25  ธันวาคมจนถึงวันเตรียมสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ วันที่ 5 มกราคม ผู้แต่งเพลงไม่ได้ซ่อนคำสอนไว้ในจำนวนวันของการฉลอง
แต่ซ่อนคำสอนคาทอลิกไว้ที่ผู้ให้ของขวัญจำนวนและชนิดของของขวัญตามความหมายที่ซ่อนอยู่ในเพลงนี้ ผู้ที่ส่งของขวัญ ตามที่ในเพลงใช้คำว่า “My true love” ผู้แต่งไม่ได้หมายถึงคู่รักหวานแหว๋วอย่างแน่นอน แต่หมายถึงพระเจ้า ที่ทรงรักมนุษย์จึงได้ส่งพระบุตรคือ พระเยซูมาบังเกิด เพื่อไถ่บาปของมนุษย์

         ของขวัญในวันแรก คือ นกกระทาบนต้นแพร มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าแม่นกกระทาเพื่อที่จะปกป้องล ูกน้อยของตนให้พ้นจากอันตราย มันจะบินล่อให้ศัตรูตามมันไปจากรังของมัน นั่นหมายความว่าแม่นกเสียสละชีวิตของตนเพื่อปกป้องลูกน้อย และนั่นคือสัญลักษณ์หมายถึงพระเยซูเจ้าที่ทรงยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อ มวลมนุษย์ ต้นแพร์เปรียบเหมือนไม้กางเขน ที่พระเยซูทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปมนุษย์

         ของขวัญในวันที่สอง คือ
นกเขาตัวเล็ก ๆ 2 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึง พระคัมภีร์ที่แบ่งออกเป็นสองภาค คือ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และพระคัมภีร์ภาคพันธส ัญญา
ใหม่
นกเขายังเป็นสัญลักษณ์หมายถึง ความจริงและสันติภาพ

        
ไก่ฝรั่งเศส 3 ตัว ที่เป็นของขวัญในวันที่ 3 สำหรับพวกเราในยุคนี้การได้รับไ ก่ฝรั่งเศสเป็นของขวัญคงดูไม่มีความหมายอะไร แต่สำหรับคนในศตวรรษที่ 16 ไก่ฝรั่งเศสถือเป็นอาหารราคาแพง เฉพาะคนรวยเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ลิ้มรส  ถ้างานเลี้ยงไหนในสมัยนั้นในเมนูมีไก่ฝร ั่งเศสอยู่ด้วย เชื่อได้เลยว่าเป็นงานเลี้ยงของกษัตริย์อย่างแน่นอน ไก่ฝรั่งเศส 3 ตัว  เป็นสัญลักษณ์หมายถึง ของขวัญ 3 ชิ้น ที่นักปราชญ์จากทิศตะวันออกนำมาถวายแด่พระกุมารเยซู อันได้แก่ ทองคำ กำยาน และมดยอบ

        
นกที่ส่งเสียงสี่ตัว ซึ่งเป็นของขวัญในวันที่ 4 หมายถึงนักบุญผู้เขียนพระวรสารทั้ง 4 ท่าน คือ นักบุญมัทธิว นักบุญมาระโก นักบุญลูกาและนักบุญยอห์น

         ในวันที่ 5 ของขวัญ คือ
แหวนทอง 5 วง หมายถึงหนังสือพระคัมภีร์ 5 เล่มแรก ในพันธสัญญาเดิม และในหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ คือ หนังสือปฐมกาล ได้บันทึกถึง การที่มนุษย์คู่แรก คือ อาดัมและเอวาได้ทำบาปกำเนิด ซึ่งเป็นสาเหตุให้พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเพื่อไถ่บาปของมนุษย์

         ในวันที่ 6 ของขวัญ คือ
ห่านหกตัวกำลังออกไข่ ไข่เป็นสัญลักษณ์หมายถึงชีวิต ในที่นี้ผู้แต่งต้องการจะสื่อความหมายว่า พระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เวลา 6 วัน ตามที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือปฐมกาล

        
หงส์ 7 ตัว ซึ่งเป็นของขวัญในวันที่ 7 ในประเทศอังกฤษถือว่าหงส์เป็นสัตว์ที่สวยงามและมีค่ามาก  ในที่นี้หมายถึงพระคุณอันล้ำค่า 7 ประการของพระจิตเจ้า อันได้แก่ พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน พละกำล ัง ความรู้ ความศรัทธา และความยำเกรงพระเจ้า จากเนื้อเพลงตอนนี้ใช้สอนเด็ก ๆ คาทอลิกในประเทศอังกฤษในสมัยนั้นว่า ถ้าเขาใช้ชีวิตตามคำสอนของพระเจ้า และมีพระคุ ณทั้ง 7 ประการของพระจิตเจ้านำทางในชีวิต ชีวิตของเขาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร เหมือนกับหงส์ที่ไม่รู้สึกลำบากอะไรที่จะว่ายน้ำนั่นเอง

       สาวใช้ 8 คน ที่กำลังรีดนมวัว ซึ่งเป็นของขวัญในวันที่ 8 เป็นตัวแทนของคนธรรมดา ๆ เพราะพระเยซูเจ้าเสด็จมารับใช้และไถ่บาปของทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนที่ต่ำต้อยที่สุด เนื่องจากในสมัยน ั้น  งานเลี้ยงสัตว์ถือเป็นงานที่ต่ำต้อยที่สุดในประเทศอังกฤษ  ดังนั้นจึงเป็นคำสอนแก่เด็กๆ ถึงความรัก ความเมตตาของพระเยซู ซึ่งพระองค์ทรงเอาใจใส่คนยากจน และรักทุกคนโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ และฐานะ นอกจากนั้นยังเป็นสัญลักษณ์หมายถึงคำสอนสำคัญของพระเยซู  เรื่องความสุขแท้จริง 8 ประการ ซึ่งขึ้นต้นด้วยประโยคที่ว่า  “ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (มธ 5:3)

         ของขวัญวันที่ 9
สุภาพสตรี 9 คนกำลังเต้นรำ หมายถึง ผลของพระจิตเจ้า 9 ประการ มาจากคำสอนของนักบุญเปาโลในจดหมายของท่านถึงชาวกาลาเทีย บทที่ 5 ข้อ 22-23 “ส่วนผลของพระจิตเจ้าก็คือ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี คว ามซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และความรู้จักควบคุมตนเอง” เด็ก ๆ ในสมัยนั้นได้รับการสอนว่าถ้าเขามีผลของพระ จิตเจ้าทั้ง 9 ประการในชีวิต เขาจะมีความชื่นชมยินดี เหมือนสุภาพสตรีที่กำลังเต้นรำ

        
ลอร์ด 10 คนที่กำลังกระโดดซึ่งเป็นของขวัญในวันที่ 10 หมายถึงบัญญัติ 10 ประการ ลอร์ดยังเป็นสัญลักษณ์ของผู้เที่ยงธรรมและน่าเคารพ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึง บัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้าได้ประทานแก่คริสตชนผ่านทางโมเสส

        
คนเป่าปี่ 11 คน หมายถึงอัครสาวกของพระเยซูทั้ง 11 คนที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระองค์ (ยูดาสได้ทรยศต่อพระองค์)   พวกเขาได้ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าแก่โลก

        
นักตีกลอง 12 คน กำลังตีกลองซึ่งเป็นของขวัญในวันที่ 12 หมายถึงข้อความเชื่อของคาทอลิก 12 ประ การ ที่อยู่ในบทสวด “ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเจ้า” (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) กลองถูกใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงสันติภาพและจังหวะ ในที่นี้หมายถึงคาทอลิกมีจังหวะชีวิตในแต่ละวั นตามความเชื่อทั้ง 12 ประการนี้

     เนื้อเพลง 12 วันของคริสต์มาสมีดังนี้ครับ

The Twelve Days of Christmas (12 Days of Christmas)


On the first day of Christmas,
my true love sent to me
A partridge in a pear tree.

On the second day of Christmas,
my true love sent to me
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the third day of Christmas,
my true love sent to me
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the fourth day of Christmas,
my true love sent to me
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the fifth day of Christmas,
my true love sent to me
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the sixth day of Christmas,
my true love sent to me
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the seventh day of Christmas,
my true love sent to me
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the eighth day of Christmas,
my true love sent to me
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.
 


On the ninth day of Christmas,
my true love sent to me
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the tenth day of Christmas,
my true love sent to me
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the eleventh day of Christmas,
my true love sent to me
Eleven pipers piping,
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the twelfth day of Christmas,
my true love sent to me
Twelve drummers drumming,
Eleven pipers piping,
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree

 

หน้าหลักหน้ารวมเปิดโลกคำสอน