หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

         มีคนเคยถามพ่อว่า  โจรที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซูมีชื่อว่าอะไร พ่อไปอ่านพระ วรสารของนักบุญลูกา (ลก 23:33-43)   พบแต่เพียงว่ามีโจรสองคนถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้า  คนหนึ่งอยู่ทางด้านขวา อีกคนหนึ่งอยู่ทางด้านซ้าย แต่นักบุญลูกาไม่ได้บอกเรา ว่าโจรทั้งสองคนมีชื่อว่าอะไร ดังนั้น  พ่อจึงไปอ่านหนังสือประวัตินักบุญหลายเล่มและพบว่า ตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักร (tradition) โจรที่กลับใจมีชื่อว่า  “ดิสมาส” ส่วนโจรที่ไม่ได้กลับใจมีชื่อว่า “เกสตาส”

       ตำนานที่ช่วยให้เราทราบชื่อของโจรสองคนนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยกลาง และยังเล่าด้วยว่ า
 โจรทั้งสองคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การอพยพไปที่อียิปต์ของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเรื่องราวมีดังนี้

     โจรทั้งสองคือ
ดิสมาสและเกสตาส ได้ดักปล้นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างทางที่อพย พไปที่อียิปต์  แต่ในที่สุด ดิสมาสได้ขอร้องให้เกสตาสปล่อยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์   โดยยอมจ่ายเงินจำนวน 40 ดรักมา  เป็นค่าไถ่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เกสตาส  ดังนั้น ครอบครัว ศักดิ์สิทธิ์จึงเดินทางไปยังอียิปต์อย่าง
ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้พระกุมารเยซูจึงทำนายว่า โจรทั้งสองจะถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์จะนำดิสมาสไปสู่สวรรค์พร้อมกับพระองค์

     จากเรื่องราวที่ได้อ่าน ทำให้พ่อนึกถึงพระวาจาที่ว่า
“ท่านรู้อยู่แล้วว่าถ้าแต่ละคนทำดีไว้
อย่างไร ก็จะได้รับค่าตอบแทนจากองค์พระผู้เป็นเจ้า”
(อฟ 6:8) ดังนั้น พี่น้องที่รักขอให้เรา
ตระหนักเสมอว่า พระเจ้าทรงเมตตา  ทรงให้โอกาส และทรงจดจำความดี แม้ในเรื่องเล็กน้อยที่สุดที่เราทำต่อพระองค์หรือต่อ
เพื่อนมนุษย์ ฉะนั้น อย่ารอช้าที่จะทำความดี แม้จะเป็นความดีเล็กๆ น้อย แต่ขอให้เราทำด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับ

   *
หากพี่น้องมีโอกาสไปแสวงบุญที่กรุงโรม เชิญชวนพี่น้อง
ไปที่มหาวิหารไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงเยรูซาเล็ม (Basilica di Santa Croce di Gerusalemme)   ซึ่งในวัดน้อย
ภายในมหาวิหารนี้แสดงไม้กางเขนที่แท้ของพระเยซูเจ้า  ตะปู มงกุฎหนาม  ป้ายเหนือไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า  ก้อนหิน 3
ก้อนที่นำมาจากเสาหินที่มัดตรึงพระเยซูเจ้า ขณะที่ถูกเฆี่ยนตี
บนจวนปิลาโต นิ้วของนักบุญโทมัส รวมทั้งไม้กางเขนของโจรกลับใจ

หน้าหลักหน้ารวมเปิดโลกคำสอน