หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

           นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์ เป็นผู้ชอบธรรมท่านสุดท้ายของพระธรรมเก่า เพราะท่านได้เจริญชีวิตโดยอาศัยความเชื่อจริงๆตามแบบอย่างของท่านอาบราฮัม “บิดาแห่งความเชื่อ” และโดยอาศัยความเชื่อนี่เองที่ท่านสมจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลรักษา “พระสัญญา” ซึ่งบัดนี้กำลังจะสำเร็จเป็นจริงขึ้นมาแล้วใน “ธรรมล้ำลึกแห่งการช่วยให้รอดพ้น” ซึ่งองค์พระบุตร พระเยซูเจ้านำมาให้

          นักบุญโยเซฟ เป็นผู้ที่เชื่อมพระเยซูเจ้ากับเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด

          นักบุญโยเซฟ เป็นประกาศกท่านสุดท้ายเช่นเดียวกับนักบุญยอห์น แบปติสต์ เพราะว่าท่านได้ชี้แสดงให้เห็นถึงพระผู้ที่จะต้องเสด็จมาตามที่คำทำนายต่างๆได้กล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

          และท่านได้เป็นอัยกาท่านสุดท้ายของพระธรรมเก่าที่ได้รับพระคุณแห่ง “ความฝัน” อันทำให้เราคิดถึงมหาบุรุษโยเซฟซึ่งถูกพวกพี่น้องขายไปยังประเทศอีจิปต์

          ที่สุดนักบุญโยเซฟ  เป็นหัวหน้าครอบครัวเล็กๆ ที่ต่ำต้อย   ทั้งนี้เพื่อว่าบรรดาผู้คนร่วมสมัยกับท่าน  จะได้ สามารถแลเห็นความเป็นจริงของการเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ขององค์พระวจนาตถ์ ทั้งจะได้สามารถค้นพบความยิ่งใหญ่ของความเป็นจริงที่ต่ำต้อยนั้น ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบันดาลให้แผนการช่วยมนุษ ย์ให้รอดพ้นของพระองค์ ได้สำเร็จไป

สิ่งที่เราได้จากนักบุญโยเซฟ

          พลังของสิ่งที่เราเชื่อ วัดจากการที่เราพร้อมจะสู้ทนความยากลำบากความเจ็บปวดที่เกิดจากความเชื่อนั้นมากน้อยแค่ไหน นักบุญโยเซฟเป็นบุคคลแห่งความเชื่อที่แข็งแรง ท่านได้รับการตระเตรียมให้รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะรู้ดีว่าจะต้องได้รับความเจ็บปวดสักเพียงใด ท่านไม่เพียงแต่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ท่านยังทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องอีกด้วย

          เมื่อพระนางมารีย์บอกกับนักบุญโยเซฟเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของพระนาง ท่านคงทราบดีแก่ใจว่าเด็กชายที่กำลังจะบังเกิดมานั้น  มิใช่ เป็นบุตรของท่าน แต่ท่านก็เคารพในพระนางมารีย์และคำอธิบายที่พระนางให้กับท่าน ทั้งๆที่ก็รู้ว่าเป็นใครบางคนที่เป็น “พระบิดา” ของเด็กนั้น

          นักบุญโยเซฟ ได้ตัดสินใจที่จะขอยกเลิกการหมั้น แต่ก็จะไม่ทำในลักษณะที่จะทำให้พระนางต้องอับอายข ายหน้าต่อสาธารณชน แต่ท่านตั้งใจที่จะทำอย่างชอบธรรมและด้วยความรักอ่อนโยน

          เมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว พระเจ้าจึงได้ส่งทูตสวรรค์มาหานักบุญโยเซฟเพื่อมายืนยันเรื่องราวของพระนางมารีย์ พลางเปิดโอกาสให้ท่านได้นอบน้อมเชื่อฟังที่จะรับพระนางมารีย์มาเป็นภรรยา นักบุญโยเซฟได้นบนอบเชื่อฟังพระเจ้าและได้แต่งงานกับพระนางและได้ให้เกียรติแก่ความเป็นพรหมจรรย์ของพระนางจนถึงวันที่ทารกน้อยบังเกิด

          เราไม่รู้ว่านักบุญโยเซฟได้ใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นบิดาบนโลกนี้ของพระเยซูเจ้านานสักเท่าใด ท่านได้ถูกเอ๋ย ถึงเป็นครั้งสุดท้ายในพระวรสาร ก็เมื่อขณะที่พระเยซูเจ้ามีอายุได้ 12 ขวบ โดยได้เดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มพร้อมๆกัน

          นักบุญโยเซฟคงรู้ดีว่าพระเยซูเจ้าเป็นบุคคลพิเศษมากๆจากเวลาที่ท่านได้ยินคำกล่าวของทูตสวรรค์ ความเชื่อที่แข็งแรงของท่านและความพร้อมที่จะสนองตามการชี้แนะของพระเจ้า เป็นการเสริมพลังให้กับท่านในอันที่จะเป็นบิดาของพระเยซูเจ้าบนโลกนี้ที่ได้รับการเลือก สรรไว้แล้วจากพระเจ้า

           จุดแข็งที่ทำให้หน้าที่การงานของนักบุญโยเซฟสัมฤทธิ์ผล

 • เป็นผู้ชอบธรรม
 • เป็นเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด
 • เป็นบิดาที่ถูกต้องตามกฎหมายและบนโลกนี้ของพระเยซูเจ้า
 • เป็นผู้ที่ไวต่อการชี้นำของพระเจ้าและพร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยไม่หวั่นเกรงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

  บทเรียนจากชีวิตของนักบุญโยเซฟ
 • พระเจ้าทรงโปรดปรานและให้เกียรติความชอบธรรม
 • ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมเป็นเรื่องเล็กเมื่อพระเจ้าทรงเลือกที่จะใช้เรา
 • นอบน้อมเชื่อฟังต่อการชี้แนะของพระเจ้า จะช่วยเราให้ได้รับการชี้แนะจากพระองค์มากยิ่งขึ้น
 • ความรู้สึกมิใช่เป็นมาตรวัดถึงความถูกผิดของพฤติกรรม

  สถิติของชีวิต
 • ที่ไหน: นาซาเร็ธ, เบธเลเฮม
 • อาชีพ: ช่างไม้
 • ?ผู้ร่วมสมัย: เฮร็อด มหาราช, ยอห์น แบปติสต์, ซีเมออนและอันนา

  พระวาจา มธ 1: 19, 20

          โยเซฟ  คู่หมั้นของพระนางมารีย์ เป็นผู้ชอบธรรม ไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอน หมั้นอย่างเงียบๆ ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า  ก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้น มาจากพระจิตเจ้า”

           ภาพของนักบุญโยเซฟ  จะเป็นภาพของช่างไม้ที่กำลังถือไม้ฉากหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของอา ชีพช่างไม้ หรือเป็นภาพของนักบุญกับพระกุมารเยซู หรือเป็นภาพของนักบุญที่กำลังถือกิ่งดอกซ่อนกลิ่น

           นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล ครอบครัว ผู้เป็นมารดาที่กำลังตั้งครรภ์ คนเดิน ทาง ผู้อพยพ กรรมกร คนที่ชอบสงสัยและลังเลใจ และเป็นองค์อุปถัมภ์ขอให้ตายดี

หน้าหลัก