หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

           เป็นที่รับรู้กันแล้วว่าการฉลองแม่พระที่สำคัญๆนั้นมีต้นกำเนิดมาจากทางพระศาสนจักรตะวันออกหรือพระศาสนจักรที่พูดภาษากรีก เช่นเดียวกันสำหรับการฉลอง “แม่พระบังเกิด” เป็นพระสันตะปาปาแซร์จิอุสที่ 1 ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออกได้เป็นผู้ที่นำเข้ามาสู่พระศาสนจักรลาตินหรือพระศาสนจักรตะวันตกหรือพระศาสนจักรโรมันในปลายศตวรรษที่เจ็ด

           เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นวันฉลอง “คล้ายวันเสกวิหารนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซาเลม” ที่จริงตามคำบอกเล่าที่เราได้สืบทอดต่อกันมา บอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิมและนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิดท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีย์

           อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของเราที่จะค้นหาความจริงที่ลึกซึ้งในการฉลองแม่พระบังเกิดนี้  นั่นก็คือการ
เสด็จลงมาบนแผ่นดินนี้ของมนุษย์-พระคือของพระคริสตเจ้านั้นได้รับการตระเตรียมจากพระบิดาเจ้ามานานนับศตวรรษๆ บุคคลิกภาพแห่งการเป็นพระเป็นเจ้าของพระผู้ไถ่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่มีขอบเขตยาก ที่มนุษย์คนใดจะสามารถให้กำเนิดพระองค์ได้ดังนั้น
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจึงต้องค่อยๆดำเนินไปด้วย ความยากลำบากยิ่งในการตระเตรียมเงื่อนไขที่จำเป็นต่างๆสำหรับการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้า

           เพราะฉะนั้นความศรัทธาภักดีของคริสตชน จึงต้องการจะแสดงออกซึ่งความคารวะต่อบุคคลและต่อเหตุการณ์  ที่ได้มีส่วนร่วมในการ ตระเตรียมการบังเกิดของพระคริสตเจ้าในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นในระดับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาหรือในระดับพระหรรษทานเหนือธรรมชาติก็ตาม นั่นก็คือพระมารดาของพระเยซูเจ้าการบังเกิดของพระนางการปฏิสนธิของพระนาง บิดามารดาของพระนางและแม้กระทั่งบรรพบุรุษของพระนางด้วย (มธ 1:1-16, 18-23 )

           การเชื่อในเหตุการณ์ที่ได้เตรียมไว้สำหรับการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเป็นเจ้าหมายความว่า เชื่อในความเป็นจริง
แห่งการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้านั่นเอง ทั้งเป็นการยอมรับถึงความจำเป็นในการร่วมภารกิจของมนุษย์ในการที่จะทำให้การช่วยให้โลกได้รอดพ้นสำเร็จไปด้วย

           ความศรัทธาภักดีที่แท้จริงต่อพระนางมารีอาต้องนำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอ ดังนั้นการฉลองพระนางมารีย์จึงมีศูนย์กลางอยู่ที่บูชา มิสซา

           พระเจ้าทรงโปรดให้พระนางมารีย์เปี่ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ เมื่อพระแม่ทรงบังเกิด พระแม่ทรงร่วมมือกับพระหรรษทานนี้ อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป พระแม่ทรงเกิดมาเยี่ยงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ แต่จะเข้าใจว่าแม่พระศักดิ์สิทธิ์เพียงใดนั้น ต้องเข้าใจเหตุผลสองประการคือ

           • เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่เพียงใดที่พระแม่ได้รับพระหรรษทานอันเต็มเปี่ยมจากพระเจ้าจากการเป็นพระมารดาของพระเจ้า (Mater Dei)

           • พระแม่ทรงตอบสนองแผนการของพระเจ้าทันทีด้วยความซื่อสัตย์

            วิญญาณของพระนางมารีย์เป็นวิญญาณที่งดงามที่สุดที่พระเจ้าทรงสร้างมา เพื่อให้สมกับที่พระแม่จะนำองค์ความรอดพ้นมาสู่โลก นักบุญเปโตร ดาเนียล กล่าวว่า “นี่เป็นงานที่พระเจ้าเองทรงบันดาลให้บรรลุผล”

           นักบุญวินเซนต์ แฟร์แรร์ กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์ก่อนที่จะบังเกิดว่า “พระนางมารีย์พรหมจารีเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าบรรดานักบุญและทูตสวรรค์ ตั้งแต่พระนางปฏิสนธิในครรภ์มารดา”

           พระนางมารีย์ได้รับพระหรรษทานมากมายตามความคิดของนักเทวศาสตร์ว่า

           * พระเจ้าทรงเลือกพระแม่เป็นพิเศษให้เป็นมารดาของพระเจ้า ดังนั้นบุญราศีเดนิส แห่งคณะ คาร์ทูเซียนกล่าวว่า พระแม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้สูงสุดในบรรดาสิ่งสร้าง ด้วยเหตุนี้ชีวิตเริ่มต้นของพระนางจึงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าและดีกว่า เรียกว่าพิเศษกว่าบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวง ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วไม่ควรจะมีข้อสงสัยใดๆ เมื่อพระเจ้าทรงมีแผนการจะให้พระบุตรเสด็จลงมาบังเกิดจากพระนางตามธรรมชาติมนุษย์แล้ว พระองค์ย่อมจะมีวิธีการให้พระมารดาของพระองค์มีอะไรพิเศษกว่าสิ่งสร้างใดๆ เพื่อทำหน้าที่อันเหมาะสมนี้ นักบุญเบอร์นาดีนกล่าวว่า “ความจริงในวิชาเทวศาสตร์กล่าวว่า เมื่อบุคคลใดได้รั บเลือกให้เข้าทำหน้าที่ใด เขาย่อมจะได้รับไม่เพียงแค่คุณภาพเท่านั้น แต่เขาย่อมจะได้รับพระหรรษทานโดยเฉพาะ เพื่อเขาจะได้ทำหน้าที่อย่ างดีโดยสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ พระแม่ผู้ทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้าก็ทรงได้รับเลือกให้ทำหน้าที่โดยเฉพาะ พระนางจึงควรจะได้รับสิ่งต้องกา รเป็นพิเศษนับตั้งแต่ทรงบังเกิดมา คือพระหรรษทานและพระพรที่มากกว่าบรรดานักบุญและทูตสวรรค์รวมกัน เพื่อพระนางจะได้ทรงสามารถทำหน้าที่ของพระนางได้อย่างดีและสมศักดิ์ศรี”

           * พระนางมารีย์ทรงศักดิ์สิทธิ์กว่าบรรดานักบุญรวมกัน นับแต่วินาทีแรกที่ทรงบังเกิดทรงรับหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์ กับพระเจ้า พระแม่ผู้ทรงเป็นพระมารดาขององค์พระผู้ไถ่กู้ ทรงรับหน้าที่เป็นคนกลาง จึงจำเป็นตั้งแต่แรกที่พระแม่จะต้องได้รับพระหรรษทาน ทุกประการเพื่อเป็นผู้เสนอ เพราะโดยอาศัยคำเสนอของพระนาง เราย่อมจะได้รับความรักเมตตา ดังนั้น จึงเป็นภาพที่งดงามและน่าชื่นชมยินดีที่สวรรค์และแผ่นดินมีพระนางมารีย์ทรงบังเกิดมาในโลก ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระแม่ทรงเป็นที่รักของพระองค์ในบรรดาสิ่งสร้าง เพราะพระนางมารีย์เอง ทรงเป็นผู้ที่รักพระเจ้ามากว่าผู้ใด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ทันทีที่พระแม่ทรงบังเกิดมาลืมตาดูโลก พระนางก็ทรงเปี่ยมด้วยพระพรมากกว่าบรรดาทูตสวรรค์และบรรดานักบุญทั้งหลายรวมกัน

           นักบุญโทมัสเขียนไว้ว่า พระนางมารีย์ทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน 3 วิธีคือ

           1.วิญญาณพระนางเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระนางทรงเป็นวิญญาณแรกที่งดงาม เพราะความที่พระนางทรงเป็นของของพระเจ้าทั้ง หมด

           2.พระกายของพระนางเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะพระนางเป็นที่พำนักของพระบุตรที่ทรงรับสภาพมนุษย์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด

           3.พระนางทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพื่อผลบุญของมวลมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพระหรรษ ทานนี้ด้วย

           นักปราชญ์ของพระศาสนจักรกล่าวว่า นักบุญบางองค์ได้รับพระหรรษทานเพื่อคนอื่นๆด้วย แต่มิใช่สำหรับ ทุกคน แต่พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ทรงมีพระหรรษทานสำหรับความรอดพ้นของทุกๆคน

           นักบุญโทมัสกล่าวว่า “พระหรรษทานจากพระคริสตเจ้าและพระนางมารีย์ ย่อมเพียงพอสำหรับทุกๆคน”

           นักบุญยอห์นกล่าวถึงพระเยซูคริสตเจ้าว่า “จากความไพบูลย์ของพระองค์ เราทุกคนได้รับพระหรรษทานต่อเนื่องกัน” (ยน 1:16) ซึ่งหมายถึงจากพระแม่ด้วย

           ดังนั้น ให้เราชื่นชมยินดี ที่มีพระนางมารีย์ทรงบังเกิดมาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ เป็นที่รักของพระเจ้าและเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เรายินดีมิใช่ว่าพระแม่เปี่ยมด้วยพระหรรษทานสำหรับพระแม่เอง แต่สำหรับเราทุกคน

            คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

           1. ขอให้การบังเกิดของพระนางมารีย์ มารดาของเราทุกคนเตือนเราให้คิดถึงสันติภาพสำหรับโลก สำหรับประเทศไทย สำหรับสังคม หมู่คณะของเราและครอบครัวของเรา และสำหรับตัวเราเองด้วย

           2. ข้าแต่พระนางมารีย์โปรดช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูเจ้าและในระหว่างพวกเรากันเอง

           3. ข้าแต่พระนางมารีย์โปรดช่วยเสนอให้เราสักวันหนึ่งได้บังเกิดใหม่โดยได้รับชีวิตใหม่ในเมืองสวรรค์

หน้าหลัก