หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

           ...ตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013 ข่าวเรื่องที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศสละตำแหน่งประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิก ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกประหลาดใจอย่างมากแก่ศาสนิกชนคาทอลิกต่อการประกาศนี้ เพราะตลอดระ ยะเวลา 598 ปี มานี้ (1415-2013) ยังไม่มีพระสันตะปาปาองค์ใดทรงลาออกจากตำแหน่งเลย

           ก่อนหน้าพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ก็เป็นพระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 12 (1406-1415) ซึ่งได้สละตำแหน่งประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1415 อันได้ทำให้ความแตกแยกของพระศาสนจักรตะวันตกได้สิ้นสุดลง

           พระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 12 ได้ทรงรับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา ในปี 1406 จากการประชุมของพระคาร์ดินัลเพียง 15 องค์ที่กรุงโรม โดยมีเงื่อนไขว่าให้ แอนตี้โป๊ป/Antipope (ผู้ต่อต้านพระสันตะปาปา) เบเนดิกต์ ที่ 13 (1394-1423) ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาคู่แข่งที่เมืองอะวิญอง ได้ทรงสละตำแหน่งพระสันตะปาปาด้วย และพระองค์ (พระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 12) ก็จะทรงกระทำเช่นเดียวกัน เพื่อว่าพระสันตะปาปาซึ่งจะได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่แทนทั้งส องพระองค์นี้ จะช่วยทำให้การแตกแยกของพระศาสนจักรตะวันตก (1378-1417) ได้สิ้นสุดลง...แต่ว่าในปี 1409 พระสังคายนาแห่งเมืองปิซา ได้ทำการถอดถอนพระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์ให้ออกจากตำแหน่ง โดยกล่าวหาว่าเป็นผู้แยกตัวออกจากพระศานา (สกิสมาติ๊ก) และเป็นเฮเรติ๊ก และได้ทำการเลือกพระสันตะปาปาอะเล็กซานเดอร์ ที่ 5 (1409-1410) ขึ้นมาแทน...ต่อมาพระคาร์ดินัลของพระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 12 ได้ทรงคว่ำบาตรของพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กต์ ที่ 13 และอะเล็กซานเดอร์ ที่ 5 แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าใดนัก

           ในที่สุด พระสังคายนาแห่งเมืองคอนสแตนซ์ (1414-1418) ได้ทำการแก้ไขสถานการณ์ โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม 1415 ได้ทำการประกาศว่าพระสันตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 12 ได้ทรงขอสละตำแหน่งพระสันตะปาปา รวมทั้งได้ทำการถอดถอนแอนตี้โป๊ป ยอห์น ที่ 23 (1410-1415) ซึ่งได้รับตำแหน่งต่อจากอะเล็กซานเดอร์ ที่ 5 และเบเนดิ๊กต์ ที่ 13...(ในช่วงนี้มีพระสันตะปาปาถึงสามพระองค์ด้วยกัน)...และดังนี้ความแตกแยกของพระศาสนจักรตะวันตกก็ได้สิ้นสุดลง และพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ พระสันตะปาปามารติน ที่ 5 (1417-1431) ก็ได้รับเลือกขึ้นมาแทนที่พระสันตะปาปาทั้งสามพระองค์นั้น...

           ขอขอบพระคุณพระเจ้า!

หน้าหลัก