หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

          ความเป็นแม่เป็นสิทธิพิเศษที่เจ็บปวดของสตรี เช่นเดียวกันหญิงสาวมารีย์แห่งนาซาเร็ธก็ได้มีสิทธิพิเศษที่ไม่เหมือนของใครประการนี้ คือได้เป็นพระมารดาของพระบุตรพระเจ้า ความเจ็บปวดและความสุขของการเป็นแม่ของพระนางสามารถเป็นที่เข้าใจได้จากผู้เป็นแม่ทุกๆคน พระนางมารีย์เป็นมนุษย์คนเดียวเท่านั้นที่ได้อยู่เวลาที่พระเยซูเจ้าทรงสมภพ ทั้งได้เป็นประจักษ์พยานเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วย พระนางได้ทรงเห็นพระองค์เวลาที่พระองค์ยังทรงเป็นทารกและได้เฝ้ามองดูพระองค์สิ้นพระชนมในฐานะที่เป็นพระผู้ไถ่

          จนกระทั่งถึงเวลาที่เทวทูตสวรรค์ได้มาเยี่ยมเยือนพระนางอย่างไม่คาดไม่ฝัน   ชีวิตของพระนางมารีย์ก็
เป็นไปด้วยดีทุกอย่าง คือเมื่อเร็วๆนี้พระนางได้ทำการหมั้นกับช่างไม้คนหนึ่ง ชื่อโยเซฟ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของชีวิตแต่งงาน แต่ว่าชีวิตของพระนางกำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง

          โดยปรกติแล้ว เทวทูตสวรรค์มักจะไม่ทำการนัดหมายของการมาเยี่ยมเยือนของท่าน พระนางได้รับกา รแสดงความชื่นชมยินดีสำหรับรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่พระนางไม่เคยได้เข้าแข่งขันเลย พระนางมารีย์ได้พบว่าคำทักทายของทูตสวรรค์ทำให้พระนางสับสนมากและการปรากฎตัวของทูตสวรรค์ก็เป็นอะไรที่ทำให้ตระหนกตกใจ สิ่งที่พระนางจะได้ยินจากเทวทูตสวรรค์ในอันดับต่อไป เป็นข่าวดีที่สตรีทุกคนในอิสราแอลอยากจะได้ยินได้ ฟัง คือทารกที่จะเกิดจากพระนาง จะเป็นพระแมสสิยาห์ พระผู้ไถ่ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ พระนางมารีย์มิได้ มีความสงสัยในคำพูดของเทวทูตสวรรค์ แต่อยากจะถามเทวทูตสวรรค์ว่าการตั้งครรภ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไร...เทวทูตสวรรค์คาเบรียลได้บอกพระนางว่าพระกุมารจะทรงเป็นพระบุตรพระเจ้า การตอบรับของพระนางก็เป็ นอะไรที่พระเจ้าทรงรอคอยที่จะได้ยิน<