หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

          มารีย์ ชาวมักดาลา เป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้าตั้งแต่แรก และสมควรที่จะเรียกนางว่าเป็นศิษย์รุ่นแรกๆของพระองค์ นางมิได้เพียงแต่ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูเจ้าตามที่ต่างๆเท่านั้น แต่ว่าในเวลาเดียวกันก็พยายามจัดหาสิ่งที่ต้องการต่างๆของหมู่คณะของพระองค์

          นางได้อยู่ ณ เวลาที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขน และกำลังจะไปชะโลมพระศพของพระองค์เวลาเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ปัสกา แต่มาค้นพบว่าพระคูหาว่างเปล่า

          มารีย์ ชาวมักดาลา เป็นคนแรกที่ได้เห็นพระเยซูเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ

          มารีย์ ชาวมักดาลา เป็นหญิงที่มีหัวใจแห่งความรู้คุณต่อพระเยซูเจ้าซึ่งได้ช่วยขับไล่ปีศาจ 7 ตนให้ออกไปจากตัวนาง และการรู้สึกสำนึกในพระคุณที่พระเยซูเจ้ามีต่อเธอนี่เอง ได้ทำให้นางกล้าที่จะยืนอยู่ที่เชิงกางเขน เมื่อสาวกคนอื่นๆยกเว้นยอห์น คิดแต่จะหลบหนี ซ่อนตัวไม่ต้องการให้สาธารณชนเห็น เพราะกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเป็นศิษย์ของพระเยซู

          เช่นเดียวกับศิษย์คนอื่นๆของพระเยซูเจ้า ซึ่งไม่ได้คาดหวังว่าพระองค์จะเสด็จกลับ คืนพระชนมชีพ มารีย์ ชาวมักดาลา รู้สึกดีใจจริงๆเมื่อได้เห็นพระผู้ได้เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพ

          ความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูเจ้าของมารีย์ ชาวมักดาลา ไม่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน เพราะนางมีความกระหายที่จะเชื่อและนอบน้อมเชื่อฟังมากกว่าที่อยากจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์จึงได้สมนาคุณนางด้วยการประจักษ์มาให้นางได้เห็นเป็นคนแรกก่อนศิษย์คนอื่นๆและด้วยการมอบความไว้วางใจให้นางเป็นคนแรกที่จะนำข่าวดีแห่งการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ไปแจ้งให้กับเพื่อนพี่น้องคนอื่นได้ทราบ

บทเรียนที่ได้จากมารีย์ ชาวมักดาลา

  • ผู้ที่นอบน้อมเชื่อฟัง ก็จะค่อยๆเข้าใจแผนการของพระเจ้า
  • สตรีมีส่วนสำคัญอย่างมากๆในภารกิจของพระเยซูเจ้าและของพระศาสนจักร
  • ต้องมีส่วนร่วมทั้งในความทุกข์ยากลำบากและในความชื่นชมยินดีกับพระเยซูเจ้า
     
หน้าหลัก