หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

           ไม่มีใคร ยกเว้นองค์พระเยซูเจ้า ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรเฉกเช่นท่านอัครสาวกเปาโล แม้กระทั่งก่อนที่ท่านจะได้กลับกลายมาเป็นผู้มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พฤติกรรมต่างๆของท่านก็สื่อความหมายอย่างมาก การเบียดเบียนพวกคริสตชนอย่างบ้าคลั่งของท่านพร้อมกับความตายของนักบุญสเทเฟน ได้ทำให้พระศาสนจักรได้เปิดตัวขึ้นมาด้วยการนอบน้อมเชื่อฟังพระบัญชาสุดท้ายของพระคริสตเจ้าที่ให้นำพระวรสารหรือข่าวดีออกไปสู่โลกกว้าง การได้พบปะเป็นการส่วนตัวของนักบุญเปาโลกับพระเยซูเจ้า ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน ท่านไม่เคยได้สูญเสียความเข้มข้นที่โหดร้ายของท่านเลย เพียงแต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปความเอาจริงเอาจังของท่านได้เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการประกาศพระวรสารหรือข่าวดีขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

           นักบุญเปาโลเป็นนักการศาสนที่แก่กล้า การฝึกอบรมของท่านภายใต้ท่านกามาลิเอลได้เป็นอะไรที่สำเร็จสุดยอด ความตั้งใจและความพยายามของท่านเป็นไปอย่างจริงจังและจริงใจ ท่านเป็นชาวฟาริสีที่ดีคนหนึ่งซึ่งรู้จักพระคัมภีร์อย่างดีและเชื่ออย่างจริงใจว่ากระแสคริสตช นที่กำลังระบาดอยู่นี้ เป็นอันตรายต่อศาสนายูดาย จึงเป็นเหตุผลที่นักบุญเปาโลจงเกลียดจงชังความเชื่อเยี่ยงคริสตชนยิ่งนักและได้ทำการเบียดเบียนพวกคริสตชนอย่างไร้เมตตา

           นักบุญเปาโลได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังกรุงดามัสคัสเพื่อจับพวกคริสตชนและนำพวกเขากลับไปยัง กรุงเยรูซาเล็ม แต่พระเจ้าได้ทรงหยุดยั้งท่านขณะที่กำลังเร่งรีบเดินทางไปอยู่บนถนนที่มุ่งสู่กรุงดามัสกัส นักบุญเปาโลได้พบปะกับพระเยซูคริสตเจ้าเป็นการส่วนตัวอันทำให้ชีวิตของท่านจะไม่เป็นแบบเดิมอีกเลย

           จนกระทั่งถึงการกลับใจของนักบุญเปาโล การนำพระวรสารหรือข่าวดีของพระเยซูเจ้าไปสู่ชนชาติที่มิใช่ ยิว ดำเนินไปอย่างเชื่องช้า...ฟิลิปได้ทำการเทศน์สอนในแคว้นซามาเรียและประกาศข่าวดีให้กับชาวเอธิโอเปียคนหนึ่ง...โครเนลีอัสซึ่งเป็นคนต่างศาสนาก็ได้กลับใจเพราะนักบุญเปโตร...ที่เมืองอันทิโอกในเขตซีเรีย ชาวก รีกบางคนได้เข้ามาร่วมเป็นผู้ที่เชื่อด้วย...เมื่อนักบุญบารนาบัสถูกส่งไปจากกรุงเยรูซาเล็มให้ไปตรวจดูสถานกา รณ์นี้ ท่านได้เดินทางไปยังเมืองทาร์ซัสไปหานักบุญเปาโลและนำกลับไปยังเมืองอันทิโอก และทั้งสองท่านได้ร่วมมือกันทำงานท่ามกลางบรรดาผู้เชื่อ แล้วนั้นท่านทั้งสองก็ถูกส่งให้ไปทำงานแพร่ธรรม นี่เป็นครั้งแรกในจำ นวนสามครั้งของการเดินทางแพร่ธรรมของนักบุญเปาโลในการนำข่าวดีของพระเยซูเจ้าข้ามอาณาจักรโรมัน

           ประเด็นร้อนที่ว่าทำไมคนต่างศาสนาจะต้องถือตามธรรมบัญญัติของชาวยิวก่อนที่พวกเขาจะกลายมาเป็นคริสตชน ประเด็นนี้ได้ก่อใ ห้เกิดปัญหามากมายในพระศาสนจักรยุคแรกๆ นักบุญเปาโลกได้ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ชาวยิวได้เข้าใจว่าคนต่างศาสนาก็เป็นที่ยอม รับสำหรับพระเจ้าเหมือนกัน แต่ว่าท่านได้ใช้เวลามากกว่าในการทำให้คนต่างศาสนาได้เข้าใจว่าพระเจ้ายอมรับพวกเขาด้วย ชีวิตของผู้คนที่ นักบุญเปาโลได้เข้าไปสัมผัส ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงและได้รับการท้าทายจากการที่พวกเขาได้พบปะกับองค์พระคริสต์ผ่านทางท่าน

           พระเจ้าไม่ได้ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของนักบุญเปาโลสูญเปล่าไปเลย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิหลัง การฝึกอบรม ความเป็นพลเมืองโรมัน จิตวิญญาณหรือแม้แต่จุดอ่อนของท่าน

           * พระเจ้าได้ปรับเปลี่ยนนักบุญเปาโลจากการเป็นผู้เบียดเบียนพวกคริสตชน ให้มาเป็นผู้เทศน์สอนที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระคริสต์

           * ท่านได้ทำการเทศน์สอนเพื่อพระคริสต์ไปทั่วอาณาจักรโรมันด้วยการเดินทางแพร่ธรรมสามครั้งด้วยกัน

           * ท่านได้เขียนจดหมายไปยังศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

           * ท่านไม่เคยกลัวที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ

           * ท่านมีจิตสำนึกในการนำของพระเจ้าและแม้ว่าท่านจะมีบุคลิกที่แข็งประเภทยอมหักแต่ไม่ยอมงอ ท่านก็ทำตามที่พระเจ้าทรงนำอย่า งสม่ำเสมอ

           * ท่านได้รับชื่อว่า “อัครสาวกของปวงชน”

           * ท่านได้เป็นประจักษ์พยานและเห็นด้วยกับการยอมให้เอาหินขว้างนักบุญสเทเฟน

           * ท่านต้องการทำลายคริสตศาสนาด้วยการเบียดเบียนพวกคริสตชน

           * ข่าวดีก็คือการให้อภัยและชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นพระพรแห่งพระหรรษทานของพระเจ้าที่ได้รับผ่านทางความเชื่อในองค์พระคริสต์และเกิ ดขึ้นได้กับทุกๆคน

           * ความนอบน้อมเชื่อฟังเป็นผลมาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า

           * เสรีภาพที่แท้จริงจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์เสรีภาพของตัวเราเอง

           * พระเจ้าจะไม่ทำให้เราเสียเวลา...พระองค์จะทรงใช้อดีตและปัจจุบันของเราเพื่อว่าเราจะสามารถรับใช้พระองค์ด้วยอนาคตของเรา

           * ที่ไหน: นักบุญเปาโลเกิดที่เมืองทาร์ซัส แต่ได้กลายเป็นนักเดินทางท่องโลกเพื่อพระคริสตเจ้า

           * อาชีพ: ท่านได้รับการฝึกอบรมให้เป็นชาวฟาริสี ได้เรียนรู้วิชาชีพทำเต๊นท์และรับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นผู้แพร่ธรรม

           * คนร่วมสมัย: กามาลิเอล สเตเฟน พวกอัครสาวก นักบุญลูกา นักบุญบารนาบัสและนักบุญทิโมธี

           ฟป 1: 21-24...ข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า และการตายก็เป็นกำไร หากการมีชีวิตอยู่ใ นโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดี ข้าพเจ้ารู้สึกลังเล คือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้ไป เพื่ออยู่กับพระคริสตเจ้า ซึ่งจะเป็นการดีกว่ามาก แต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่า งยิ่งสำหรับท่านทั้งหลาย...

           เรื่องราวของนักบุญเปาโลได้รับการบอกเล่าในหนังสือกิจการอัครสาวก 7: 58-28: 31 และตลอดจดหมายของท่านในพระคัมภีร์ภาค พันธสัญญาใหม่

           * ส่วนท่านเล่า ยินดีเต็มใจที่จะให้พระเจ้าทรงกระทำแบบเดียวกันกับท่านนักบุญเปาโลหรือไม่?

           * ท่านจะไม่เคยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสามารถทำกับท่าน จนกระทั่งท่านจะยอมให้พระองค์มีทุกอย่างที่ท่านเป็น
 

หน้าหลัก