หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

            นักบุญเปโตร ...มีทั้งชื่อเรียกว่า ซีมอน เปโตร และซีมอน เคฟาส...มีการเอ่ยถึงทั้งในพระวรสารทั้งสี่และในหนังสือกิจการอัครสาวก

           - เป็นพี่ชายของนักบุญแอนดรูว์ อัครสาวก...ร่วมกันเป็นศิษย์ 4 ท่านแรกของพระเยซูเจ้า พร้อมกับนักบุญยาก๊อบและนักบุญยอห์น บุตรของเศเบดี

           - ท่านได้รับการเอ่ยเป็นชื่อแรกในบรรดาอัครสาวก

           - เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของพระศาสนจักโรมันคาทอลิก

           - ก่อนมาประกาศข่าวดีที่กรุงโรม (53-64) เป็นพระสังฆราชแห่งเมืองอันทิโอ๊ค (37-53)

           - นักบุญเปโตรโดนตัดสินประหารชีวิต  โดยถูกตรึงกางเขนให้เอาศีรษะลง ในสมัยของจักรพรรดิเนโร (13 ตุลาคม 64) และศพของท่านถูกฝังไว้ใต้พระแท่นใหญ่ของพระมหาวิหารนักบุญเปโตรในนครรัฐวาติกัน... มีเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาว่าก่อนที่จะโดนประหารชีวิต ขณะที่ท่านกำลังเดินหนีการถูกประหารชีวิต บังเอิญท่านได้พบกับพระเยซูเจ้ากลางทางที่กำลังเดินสวนทางกันอยู่ ท่าน จึงถามพระองค์ว่า “Quo Vadis, Domine?”=“เจ้านาย กำลังจะไปไหน?” ซึ่งเป็นที่มาของภาพยนต์ที่ใช้ชื่อเดียวกันว่า “Quo Vadis?”

           - ในพระวรสารและในหนังสือกิจการอัครสาวก ได้กล่าวถึงนักบุญเปโตร หลายตอนด้วยกัน คือ

           - ในบทสนทนากับพระเยซูเจ้า... “และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา”

           - นักบุญเปโตร  นักบุญยาก๊อบและนักบุญยอห์น  ได้รับการจัดไว้ในกลุ่มอัครสาวกที่พระเยซูเจ้าทรงให้
ความสนิทสนมมากที่สุด เช่นให้ขึ้นไปบนเขาทาบอร์กับพระองค์และให้ไปเฝ้าสวดภาวนากับพระเยซูเจ้าในสวน
มะกอกก่อนที่พระองค์จะทรงถูกจับกุมและถูกเอาไปตรึงที่ไม้กางเขน

           - พระเยซูเจ้าให้นักบุญเปโตรเดินบนน้ำ

           - พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้านักบุญเปโตร

           - ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม นักบุญเปโตรได้ชักดาบออกมาฟันใบหูของคนใช้ของพระมหาสมณะ

           - การปฏิเสธพระเยซูเจ้าของนักบุญเปโตร

           - นักบุญเปโตรเป็นคนแรกที่เข้าไปดูคูหาที่ว่างเปล่าของพระเยซูเจ้า

           - นักบุญเปโตรยืนยันความรักของตนที่มีต่อพระเยซูเจ้า 3 ครั้งด้วยกัน เพื่อทำให้สมดุลกับการที่ท่านได้
           ปฏิเสธพระองค์ 3 ครั้งเหมือนกัน

           - บทบาทของนักบุญเปโตรในพระศาสนจักรยุคแรกๆในหนังสือกิจการอัครสาวก...การแสดงพระธรรมเทศ นาในวันพระจิตเสด็จลงมา...เป็นผู้นำในการเลือกอัครสาวกแทนที่ยูดาส...ถูกจับไต่สวนต่อหน้าสภาซันเฮดรินพร้อมกับนักบุญยอห์น ฯลฯ

           - เทวทูตของพระเจ้าได้มาช่วยนักบุญเปโตรให้ออกจากคุก

           - นักบุญเปโตรปราศรัยในการประชุมสภาสังคายนาครั้งแรกที่กรุงเยรูซาเล็ม ประมาณในปี 52

           - นักบุญเปโตรมี 3 วันฉลอง..นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล (29 มิถุนายน).. ธรรมมาสน์ของนักบุญเปโตร(22 กุมภาพันธ์)..นักบุญ
เปโตรต้องพันธนาการ (1 สิงหาคม/ไม่ได้อยู่ในปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรแล้ว)...
 

           แปลกแต่จริงที่พระวาจาคำแรกของพระเยซูเจ้าที่มีต่อนักบุญเปโตร คือ “จงตามเรามา” (มก 1: 17) และพระวาจาคำสุดท้ายของพ ระเยซูเจ้าที่มีต่อนักบุญเปโตร คือ “ส่วนท่านจงตามเรามาเถิด” (ยน 21: 22)

           ทุกๆย่างก้าวบนหนทางเดินระหว่างพระเยซูเจ้ากับนักบุญเปโตรนั้น ท่านนักบุญไม่เคยคิดที่จะไม่ติดตามพระอาจารย์เจ้า แม้ว่าในบางครั้งอาจจะเกิดการสะดุดหกล้มบ้าง

           เมื่อพระเยซูเจ้าเข้าไปมีส่วนในชีวิตของนักบุญเปโตร  ชาวประมงซื่อๆใสๆท่านนี้ ท่านได้
กลับกลายเป็น
“คนใหม่” พร้อมกับเป้าหมายใหม่และอะไรต่างๆที่ท่านจะต้องกระทำก่อนอย่างอื่ นๆ แน่นอนท่านไม่ได้กลายเป็น “คนสมบูรณ์แบบ”ในทันทีทันใด ท่านก็ยังเป็น“ซีมอน เปโตร คนเดิม” ที่ยังอ่อนแอและมักจะสะดุดหกล้มอยู่เรื่อยๆ แต่พระเยซูเจ้าทรงมองเห็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัว นักบุญเปโตรว่าท่านสามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยความรักความเอ็นดูที่พระองค์กำลังทรงมีต่อท่าน
 

           เราก็เช่นเดียวกัน...เราพร้อมที่จะติดตามองค์พระเยซูเจ้าไปเรื่อยๆ แม้ว่าในบางครั้งอาจจะ สะดุดหกล้มไปบ้าง หรือไม่?...

จุดแข็งและงานสัมฤทธิ์ผลของนักบุญเปโตร

           * ความเป็นผู้นำของนักบุญเปโตร  ได้รับการยอมรับในระหว่างบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า และเป็นคนหนึ่งในกลุ่มศิษย์ 3 คนที่ใกล้ ชิดพระเยซูเจ้า

           * เป็นผู้ประกาศข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ท่านแรกระหว่างและหลังจากการเสด็จลงมาขององค์พระจิตเจ้า

           * เป็นแรงบันดาลใจให้กับการเขียนพระวรสารของนักบุญมาระโก

           * ได้เขียนบทจดหมายถึงคริสตชน 2 ฉบับ

จุดอ่อนและความผิดพลาดของนักบุญเปโตร

           * นักบุญเปโตรมักจะพูดโดยมิได้คิดให้รอบคอบ เป็นคนใจเร็วและไม่สู้จะรอบคอบ

           * ระหว่างที่พระเยซูเจ้าทรงถูกไต่สวน ท่านได้ปฏิเสธพระองค์ถึง 3 ครั้ง

           * ไม่ได้ปฏิบัติต่อคริสตชนที่กลับใจอย่างเสมอภาคกัน
 

           
บทเรียนจากชีวิตของนักบุญเปโตร

           * ความกระตือรือร้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อศรัทธาและความเข้าใจที่ ดีต่อกัน

           * ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าสามารถทดแทนความไม่ซื่อสัตย์ของเรา

           * การเป็นศิษย์ที่สะดุดหกล้ม ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ยอมเป็นศิษย์

พระวาจา มธ 16: 18

            เราบอกท่านว่าท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้
 

หน้าหลัก