หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

อารามพระหฤทัย คลองเตย ศูนย์กลางของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 94 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย  กรุงเทพฯ (ย้ายมาจากสามเสน) สร้างบนเนื้อที่ 22 ไร่ 84 ตารางวา ออกแบบและก่อสร้างโดย Mr. Eduardo Sparrotti สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนเป็นอาคารทรงสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์ จำนวนสี่ชั้น มีหอสูงด้านข้าง มีชั้นใต้ดิน ห้องใต้หลังคา ชั้นที่สามมีวัดน้อยของอารามตั้งอยู่ อาคารหลังนี้มีความยาว 88 เมตร (ในสมัยแรก ใช้ชั้นสองของอารามเปิดสอนนักเรียน ซึ่งเป็นที่มาของโรงเรียนพระหกฤทัยคอนแวนต์ในปัจจุบัน) เริ่มลงมือก่อสร้างในปี ค.ศ. 1931 และทำพิธีเสก วันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1932 โดยพระสังฆราชเรอเน  แปรอส อารามแห่งนี้เป็นบ้านแห่งความภาคภูมิใจ  บ้านที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรง หยาดเหงื่อแรงใจของสมาชิกรุ่นแรกๆ ภายใต้ผู้นำที่เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ  และเด็ดเดี่ยว คือ  คุณแม่เซราฟิน เดอ  มารี  จนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2012)  อารามหลังนี้มีอายุ 80 ปีพอดี

หน้าหลัก