˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020 อาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020 อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020 อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020 อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020 อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020 อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020 อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำอาทิตย์สมโภชพระนางมารีย์ ได้รับเกียรติยกขึ้นสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020 อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020 อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020 อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 อาทิตย์สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020 สมโภชพระตรีเอกภาพ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 สมโภชพระจิตเจ้า

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 อาทิตย์ สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2020 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020 เทศกาลมหาพรต ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 เทศกาลมหาพรต ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 วันพุธรับเถ้า

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 4 ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า3 ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า2 ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า1 ปี A

˹ѡ˹ǹŪ