หน้าหลักโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ

ผูุ้้แต่ง: HaRp.S.H.B.
ร้องนำ: ซ.พรทิพย์ ตระกูลเกษมสิริ และแอสปีรันต์ บ้านพระหฤทัย สามพราน

  ท่านผู้หนึ่งมอบชีวิตแด่ดวงพระทัยฯ
เดินทางมาไกล ด้วยหัวใจ  เปี่ยมรักศรัทธา
ทรงเป็นผู้นำ ให้ลูกพบ พระคริสต์ราชา
แบบอย่างชีวา รักเมตตา สุภาพถ่อมตน

  แม่เซราฟิน เดอมารี  ผู้นี้รับใช้
พระหฤทัยฯ  ยอดหัวใจ  ของลูกทุกคน
ท่านผู้นี้ อุทิศ  ชีวิต ไม่บ่น
ท่านอดทน ความทุกข์ยาก ทั้งกายและใจ

  คุณแม่เรานี้ มีความรักมอบให้
เหล่าลูก พระหฤทัยฯ  คือหัวใจแม่เท่านั้น
แม่วางรากฐาน ทุกกิจการ  ไม่เคยไหวหวั่น
ภาวนาวิงวอน  ทุกวัน  ผูกพัน  รักดวงพระทัยฯ

  ขอบพระคุณ  องค์ความรัก สุดสิ้นหัวใจ
สุ่จุดมุ่งหมาย ให้ลูกได้  มีวันเหล่านี้
มีแม่เลิศลํ้า  งดงาม เปี่ยมด้วยความดี
จากแบบอย่างนี้ ลูกยินดี ติดตามพระองค์

(ซ้ำทั้งหมด)